KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac03_07

Między gramatyką scholastyczną a humanistyczną

5.25 zł Na stanie

137 stron
ISBN: 83-87608-44-0
Rok wydania: 2003

Między gramatyką scholastyczną a humanistyczną : komentarz Jana Sommerfelda Starszego do „Traktatu gramatycznego” Eberharda Hiszpańskiego (Strasburg 1499)

Rozprawa stanowi próbę ukazania fenomenu renesansowego humanizmu od strony przemian, jakie nastąpiły w nauczaniu gramatyki łacińskiej na przełomie XV i XVI w. w Europie. Proces ten dokonał się za sprawą humanistów, którzy odrzucili scholastyczną filozofię języka, dominującą dotąd w nauczaniu gramatyki w szkołach i na uniwersytetach. Nowe ideały naukowo-wychowawcze przewartościowały zasadniczo i zmieniły pojmowanie wszystkich trzech nauk trywialnych: gramatyki, dialektyki, retoryki. Analiza pierwszej powstałej na ziemiach polskich drukowanej gramatyki łacińskiej, jaką jest komentarz Jana Sommerfelda Starszego do wierszowanego traktatu gramatycznego Eberharda Hiszpańskiego powstała w czasach natężenia największych sporów wokół gramatyki, stwarza dogodną sposobność, by przedstawić przynajmniej w ogólnych zarysach ten istotny dla epoki wycinek ówczesnej problematyki dotyczącej podstaw doktrynalnych gramatyki oraz roli języka i stylu. Przy tej okazji podjęta została także próba odpowiedzi na pytanie, jaki był program nauczania gramatyki na Uniwersytecie Krakowskim i jak był on realizowany w latach dojrzewania umysłowości Sommerfelda.

 

tagi