KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac07_15

Mickiewicz we Lwowie : materiały z sympozjum, Lwów 6 czerwca 2006

10.50 zł Na stanie

89 stron
ISBN: 978-83-89663-53-5
Rok wydania: 2007

Materiały znajdujące się w niniejszej publikacji pochodzą z sympozjum naukowego poświęconego recepcji Adama Mickiewicza we Lwowie, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2006 r. w ramach obchodów 120. rocznicy powołania do życia Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Obrady miały miejsce w gmachu Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki (dawny Pałac Sejmowy, w którym założono Towarzystwo). Spotkanie zostało zorganizowane przez Zarząd Główny TLiAM oraz Katedrę Filologii Polskiej lwowskiej uczelni. W czasie sympozjum prelekcje wygłosili: Zofia Stefanowska (Warszawa), Stanisław Fita (Lublin), Jerzy Starnawski (Łódź), Mieczysław Inglot (Warszawa), Ewhen Nachlik (Lwów), Ludmyła Petruchina (Lwów), Ołesia Saczok (Lwów).

Teksty wystąpień opublikowano w językach: polskim i ukraińskim.

tagi