KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Mit dzecka okładka

Mit dziecka. Korczak – Nietzsche – Zaratustra

31.50 zł Na stanie

196 stron
ISBN: 978-83-64203-66-4
Rok wydania: 2016
Oprawa: twarda
Wydawnictwo: SBP

„Niniejsza książka nie rości sobie prawa do bycia monografią. Zbyt wycinkowy jest obszar podjętych w niej lektur, zbyt ściśle dla tak obszernej i zróżnicowanej twórczości obrana perspektywa badawcza. Celem przyświecającym pisaniu tej rozprawy było wydobycie nietzscheanizmu jako tego kontekstu twórczości Henryka Goldszmita, który pozwala wpisać całokształt jego dzieła w horyzont odczytań tak zwanej pierwszej literatury, literatury wysokiej. W obecnej świadomości czytelniczej literacka spuścizna Korczaka jawi się jako kierowana głównie do dzieci.”

Ze Wstępu Autorki

 

„Wnioski z tych rozpoznań zostały wykorzystane w dwóch kolejnych częściach, gdzie Autorka podejmuje analizę Korczakowskich bohaterów z perspektywy Nietzscheańskiej koncepcji metamorfoz ducha. Tak pomyślana książka, oparta na szczegółowych rozpoznaniach i samodzielnej interpretacji pism Korczaka, wnosi nowe ustalenia do dotychczasowej wiedzy o Korczaku, dowodzi, że autor Króla Maciusia jest pisarzem w pełni tego słowa znaczeniu intelektualnym, filozofującym i poszukującym odpowiedzi na pytania, jakie stawiała współczesna mu epoka.”

Prof. Grzegorz Leszczyński

 

SPIS TREŚCI:

Portret artysty (nie tylko ) z czasów młodości

I. Na intelektualnej mapie Młodej Polski
Filiacje, inspiracje, polemiki

1. „Jestem człowiekiem samotnej drogi”. Henryk Goldszmit

2. Wobec społeczeństwa. Stanisław Brzozowski

3. „Przyczynek do psychologii karykatury”. Od Przybyszewskiego do Licińskiego

4. Pokoleniowe doświadczenie Młodej Polski. Fryderyk Nietzsche

II. Czy można mówić o Korczakowskiej mitologii?

Glosa terminologiczna

III. Pozłacany Smok i Juczne Zwierzęta. Teatralny świat nihilizmu

IV. Zanurzyć dłonie w grzywie Lwa

Walka o przewartościowanie wartości

1. Uparci Chłopcy. Powiedzieć NIE samemu sobie

2. Błazen, sobowtór Lwa. Świat sfałszowany

3. Przytłaczający ciężar resentymentu. Grzech zaniechania

4. Święte NIE. Zwyciężyć lub zginąć

5. Oblicza Lwa. Korczakowska przewrotność interpretacji

V. Dzieckiem się nie jest, Dzieckiem się bywa . Epifanie autentyzmu

Upadek nadczłowieka . Uwagi końcowe

Bibliografia

Bibliografia podmiotu

1. Teksty Janusza Korczaka

2. Pozostałe utwory literackie; teksty krytyczne i historycznoliterackie z przełomu XIX i XX wieku

Bibliografia przedmiotu

1. Biografie

2. Pozostałe opracowania

Indeks

tagi