KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac11_21

Osoby i działania : wokół „Słownika nazw osobowych”

10.50 zł Na stanie

306 stron
ISBN: 978-83-62100-33-0
Rok wydania: 2011
Wydawnictwo: Bel Studio

„Słownik nazw osobowych” ulega dynamicznym przekształceniom znajdujących liczne motywacje i uwarunkowania w przemianach cywilizacyjno-kulturowych zachodzących współcześnie w polskiej wspólnocie komunikacyjnej. Tym samym studia zawarte w niniejszej monografii stanowią istotny przyczynek do opisu ewolucji zasobu leksykalnego w najnowszych dziejach polszczyzny. Zamieszczone w tomie opracowania pozostają w kręgu horyzontu strukturalistycznego z uwzględnieniem pełnego (zarówno synchronicznego, jak i diachronicznego) oglądu badawczego i uzupełniają dotychczasową wiedzę i literaturę przedmiotu na temat funkcjonowania nazw osobowych w polszczyźnie.

tagi