KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac05_01

Pisarz na emigracji : mitologie, style, strategie przetrwania

10.50 zł Na stanie

533 stron
ISBN: 83-7151-668-1
Rok wydania: 2005
Wydawnictwo: Elipsa

Autorzy tomu próbują rozpoznać i opisać najważniejsze przejawy pisarskiej emigracyjności oraz sposoby jej artykułowania, a także wskazać możliwości ukazania nieujawnionych dotąd sensów, które kryją utwory powstałe na emigracji.

Teksty zamieszczone w tomie próbują odpowiadać na następujące pytania: co znaczy obecnie słowo „emigracja”?; jak rozumieć prozę i poezję tworzone przez Polaków poza krajem w przeszłości i dzisiaj?; czy można mówić o paradygmacie polskiej dwudziestowiecznej literatury emigracyjnej?; jak wyglądają jej interpretacje czynione ze stanowiska kultur obcych, drugich ojczyzn ich autorów?; co wnoszą nowe odczytania dokonywane przy użyciu narzędzi antropologii kulturowej, rozpatrującej interakcje między swojskością i obcością oraz studia postkolonialne, badające dyskursy zwycięzców i zdominowanych, efekty władzy metropolitalnego centrum nad mieszkańcami opanowanych przemocą terytoriów?

tagi