KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac08_05

Poezja polska po przełomie – Pokolenie’89 : antologia

5.25 zł Na stanie

262 stron
ISBN: 978-83-89663-58-0
Rok wydania: 2008

Poezja polska po przełomie – Pokolenie’89 : antologia = Polnische Poesie nach der Wende – Generation ’89 : Anthologie

Na poetów, urodzonych w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia, których wiersze zostały zebrane w niniejszej antologii, w znaczący sposób wpłynęła atmosfera zmian politycznych 1989 roku. W polskim życiu literackim zmiany te zapowiadał już rok 1986, kiedy w Krakowie, poza zasięgiem cenzury, zaczęło ukazywać się czasopismo „bruLion”, a „Pomarańczowa Alternatywa” ironicznie celebrowała na wrocławskich ulicach hasła partii komunistycznej. Obydwa te wydarzenia dały początek nowemu pokoleniu poetów, którzy szukali dla siebie jak najdalej od przepaści dzielącej literaturę oficjalną dysydencką. Organami prasowymi „trzeciego obiegu”, jak nazywano okazjonalnie ten nowy ruch, stały się czasopisma (tzw. art.-ziny, z ang. „art.-magazines”), które dosłownie zalały przetransformowany politycznie kraj.

Wśród reprezentantów pokolenia odnaleźć można: Marcina Barana, Miłosza Biedrzyckiego (MLB), Marię Cyranowicz, Dariusza Dziurzyńskiego, Darka Foksa, Mariusza Grzebalskiego, Romana Honeta, Krzysztofa Jaworskiego, Marzannę Bogumiłę Kielar, Jarosława Klejnockiego, Krzysztofa Koehlera, Andrzeja Niewiadomskiego, Tadeusza Pióro, Annę Piwkowską, Tomasza Różyckiego, Marcina Sendeckiego, Krzysztofa Siwczyka, Dariusza Sośnickiego, Andrzeja Sosnowskiego, Andrzeja Stasiuka, Artura Szlosarka, Roberta Tekieli, Eugeniusza Tkaczyszyn-Dyckiego, Wojciecha Wencla, Adama Wiedemannna, Grzegorza Wróblewskiego.

tagi