KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac06_08

Polonica w zbiorach Archiwum Narodowego Szwecji III

5.25 zł Na stanie
Kategoria:

137 stron
ISBN: 83-89663-96-1
Rok wydania: 2006

Wydany z rękopisu poemat „Pamiątka rycerstwa sarmackiego i senatorów Obojga Narodów przy żałosnej śmierci wielkiego senatora, męstwem i dzielnością po Septemtryjonie wsławionego, Jaśnie Wielmożnego Pana Jana Karola Chodkiewicza…” nie ma charakteru okazjonalnego, stricte okolicznościowego. Utwór ogarnia bowiem materię szerszą niż dzieje wojen prowadzonych przez hetmana. Ambicje autora sięgają dalej, pragnie on przekazać prawdy uniwersalne, ważne dla funkcjonowania Rzeczypospolitej i szlacheckiej społeczności. Twórca Pamiątki pozostaje dla nas anonimowy. Dało się jedynie odcyfrować jego imię i końcówkę nazwiska: Wojciech <…>ski.

Pamiątka daje świadectwo narodzin legendy Chodkiewicza, wpisuje w nią ważne i dobitnie brzmiące treści ponadokolicznościowe. Historykowi literatury pozwala na wgląd w repertorium konwencji epiki rycerskiej i poezji funeralnej, jakim dysponowali wówczas przeciętni wierszopisarze. Pozwala śledzić proces demokratyzacji toposu nieśmiertelnej sławy i kreowania narodowego panteonu, w którym jest miejsce i dla zwykłych żołnierzy. Jest on reprezentatywnym tekstem dla „domowej muzy” sarmackiej, ciekawym świadectwem kultury literackiej w pierwszych dziesiątkach XVII w.

Tekst znajdujący się w tomie pochodzi z rękopisów spoczywających w Archiwum Narodowym Szwecji (Riksarkivet) w Sztokholmie.

tagi