KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac11_14

Polskie zaimki nieokreślone : wybrane zagadnienia semantyczne, syntaktyczne i pragmatyczne

15.75 zł Na stanie

267 stron
ISBN: 978-83-62100-96-5
Rok wydania: 2011

Książka jest zarysem opisu polskich zaimków nieokreślonych, które dotychczas nie były przedmiotem odrębnej monografii. Całość pracy składa się z czterech części, poprzedzonych wstępem.

We wstępie przedstawiono założenia opisu polskich zaimków nieokreślonych, jej główne cele – wyznaczenie granic opisywanej klasy leksemów oraz jej charakterystykę składniową, semantyczną i pragmatyczną, a także opis metody zastosowanej w pracy przy opisie poszczególnych zaimków nieokreślonych.

Część pierwsza zawiera opis stanu badań nad polskimi zamkami nieokreślonymi.

W części drugiej przedstawiono propozycję pragmatycznej klasyfikacji leksemów polskich na części mowy.

Część trzecią książki wypełnia opis wybranych grup zaimków nieokreślonych, wyodrębnionych w poprzedniej części pracy.

Część czwarta przedstawia propozycję pragmatycznego słowniczka polskich zaimków nieokreślonych, zawierającego ich definicje wzbogacone o znaczenia naddane i znaczenia domyślne, będące wynikiem implikatur pragmatycznych.

tagi