KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac03_01

Romantyczny homo legens. Zygmunt Krasiński jako czytelnik polskich poetów

5.25 zł Produkt chwilowo niedostępny

ISBN: 83-87608-98-X
Rok wydania: 2003

Celem książki jest przedstawienie sposobów czytania i sądów krytycznych Zygmunta Krasińskiego na temat polskich poetów jemu współczesnych. Dokumentem tych opinii jest prawie wyłącznie korespondencja. Interesuje Autorkę zakres lektur Krasińskiego, charakter jego opinii krytycznych, a także kategorie krytycznoliterackie, którymi się posługiwał. Analizuje je przede wszystkim w kontekście kultury literackiej epoki, zwłaszcza kultury polskiej, choć nie pominęła istotnych dla omawianych zagadnień zjawisk romantyzmu zachodnioeuropejskiego. Książka jest również studium o romantycznym czytelniku, a ogólnie vademecum ówczesnej kultury literackiej.

[Ze wstępu Autorki]

tagi