KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac09_08

Seneca noster. Cz. 1, Studium o dawnych przekładach tragedii Seneki Młodszego

10.50 zł Na stanie

347 stron
ISBN: 978-83-89663-34-4
Rok wydania: 2009

Publikacja stanowi pierwszą cześć szerzej zakrojonego studium poświęconego recepcji dorobku tragicznego Lucjusza Anneusza Seneki w dobie nowożytnej. Autor obiektem swych rozważań czyni dawne przekłady dramatów Seneki na język polski – począwszy od Łukasza Górnickiego, a na Józefie Janie Wolińskim skończywszy – i stosowane przez ich twórców strategie translatorskie. Szczególną uwagę koncentruje na sposobie kreowania w przekładach najważniejszych typów Senecjańskich bohaterów, na roli, jaką spełniają w nich gnomy i pouczenia, wreszcie na tych modyfikacjach tekstu, które służyć mają przybliżeniu antycznych tekstów współczesnemu odbiorcy. Punktem odniesienia dla prowadzonych rozważań stają się powstające w tym samym okresie translacje włoskie, francuskie i hiszpańskie.

tagi