KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

Norwidolodzy z Wydziału Polonistyki UW w radiowej Dwójce (X 2013)

W audycji „Te wstrętne lektury” zorganizowano spotkanie z norwidologami i uczniami warszawskich liceów, by porozmawiać o tym, czym dla dzisiejszego czytelnika jest twórczość artysty sprzed prawie 150 lat.

Spotkanie rozpoczął prof. Wiesław Rzońca, autor i redaktor wielu publikacji o Norwidzie: „- Wymieńmy cechy, które powodują trudność w lekturze Norwida. Po pierwsze: synkretyzm. Romantyzm Norwida jest z tego względu niejednoznaczny, że w jego dziele tendencje romantyczne przenikają się z klasycystycznymi. O ile romantyzm preferował średniowiecze, o tyle Norwid odwołuje się równorzędnie do poszczególnych epok, do oświecenia, do baroku, a także do antyku. Mamy ponadto do czynienia z wieloznaczeniowością, Norwida można bowiem czytać na wiele sposobów. To utrudnia postępowanie interpretacyjne i mniej wyrobionych literacko po prostu zniechęca. To na odbiorcy spoczywa obowiązek dopowiadania sensów, świadomego współkształtowania prawdy” – mówił.

Norwidolog dr Karol Samsel dodał: ” – To prawda: czytelnik jest współtwórcą tekstu. W poemacie „Quidam” Norwid pisze o „gałązce czytania”. Czasami pisarzowi chodzi o to, żeby tę „gałązkę czytania” przełamać, a lekturę zastąpić czystym doświadczeniem. Czytając, mamy doświadczać nie tekstu, ale świata tekstu.

Kiedyś śp. Eligiusz Szymanis na wykładach poświęconych historii literatury romantycznej powiedział: „doczekamy się czasów, w których będziemy analizować utwory Norwida tak, jak dziś analizujemy gry komputerowe typu RPG itp., bo jest to ten typ twórczej interpretacji”.

W audycji nie zabrakło także dr Iwony Rusek z Pracowni Literatury Modernizmu Europy Środkowej  Wschodniej: „- Wspominaliśmy o trudności interpretacji Norwida. Myślę, że w głównej mierze zasadza się ona na tym, że pojęcia, którymi posługuje się Norwid w swojej twórczości, wymagają od czytelnika bardzo głębokiej refleksji nad sobą samym, nad swoim życiem, nad wartościami, którym hołduje. Wymagają też współpracy z tekstem i autorem. Dzięki tej współpracy początkowa trudność może się jednak przerodzić w twórcze wyzwanie. W związku z tym możemy tę twórczość potraktować jako coś, co nas kształci i prowadzi do jakiegoś poznania” – wyjaśniała.

W spotkaniu wzięli także udział uczniowie szkół: Liceum im. Władysława IV, Liceum im. Krzysztofa Baczyńskiego. Liceum im. Juliusza Słowackiego, Liceum im. Adama Mickiewicza, Liceum im. Romualda Traugutta oraz Liceum im. Józefa Piłsudskiego.
Audycję prowadziła Hanna Maria Giza.

Audycji można posłuchać na stronie www.polskieradio.pl

Fot. Grzegorz Śledź / PR2

 

prac13_02   prac11_05   prac05_09

Komentarze

UWAGA! W czerwcu 2020 rozpoczyna się remont w siedzibie pomieszczeń księgarni. Zamówienia złożone i opłacone w tym czasie będą realizowane z opóźnieniem. Utrudnienia potrwają do września. Bardzo przepraszamy za niedogodności.