KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

OCZAMI STUDENTÓW: „Polska i Macedonia. Bibliografia, komentarze , studia” – mapa relacji polsko-macedońskich

Marta Rejer, Koło Naukowe Slawistów UW

„Polska i Macedonia” to opracowanie dla osób, które poszukują materiałów źródłowych do tekstów wszelkiego typu – od prac dyplomowych po eseje i artykuły. Natomiast dla badaczy relacji polsko-macedońskich w różnych obszarach książka ta może być punktem wyjścia do dalszych rozważań i poszukiwań.

Autorzy podjęli się nie lada wyzwania – usystematyzowania wszystkich publikacji  o Macedonii w Polsce i analogicznie o Polsce w Macedonii. Dokumentacja obejmuje zakres od średniowiecza do czasów najnowszych – roku 2007 włącznie. Zakres terytorialny, który wzięto pod uwagę podczas selekcji materiału, to kształt dzisiejszej Macedonii z małym wyjątkiem. Twórcy zbioru uwzględnili również związki z Polską ludności słowiańskiej identyfikowanej jako macedońska, a wysiedlonej po wojnie domowej w Grecji. Oprócz chronologii i kryterium geograficzno-historycznego zastosowano również kryterium tematyczne.

Bardzo spodobała mi się uporządkowana i syntetyczna struktura publikacji. Wszystko jest przejrzyste i zwięzłe, dodatkowo proste i zrozumiałe nawet dla laika. Bardzo ciężko osiągnąć taki efekt. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, ogromnie ujęła mnie struktura tej książki.

Całe przedsięwzięcie wymagało ogromnych nakładów pracy. Dokonano kwerendy niezliczonej partii zasobów, segregacji, redakcji i stworzono przemyślaną i dopracowaną formę.

Książka jest podzielona na dwie części. Część pierwsza – studia i część druga – bibliografia. Instrukcję obsługi “jak szukać interesujących nas wątków” można znaleźć we wstępie, jest to bardzo przejrzyste wyjaśnienie. Podczas czytania pierwszej części odnosimy wrażenie, że rysujemy mapę – mapę relacji polsko-macedońskich w różnych dziedzinach. Szkicujemy ją, jednocześnie poznając opisywane obszary i wędrując po nich. W drugim rozdziale znajdują się odnośniki bibliograficzne. Mimo lapidarności tej części, dowiadujemy się przeróżnych ciekawostek, takich jak informacja, że Miś Uszatek był transmitowany również w telewizji macedońskiej bądź o wykładowcach i osobach związanych z Uniwersytetem Warszawskim, Wydziałem Polonistyki UW, a także z warszawskim Instytutem Slawistyki Południowej i Zachodniej.

Jak sami autorzy piszą o swojej publikacji: “Wielki trud polskich macedonistów oraz macedońskich polonistów znalazł swój wyraz w syntezie, która pozwoli zarazem wytyczyć dalszy trakt wzajemnych i wspólnych studiów badawczych. Ogłoszenie tej książki w roku 2009 zbiegło  się w czasie z uroczystościami pięćdziesięciolecia polonistyki na Uniwersytecie w Skopju.”

Autorzy to wybitni i uznani slawiści w środowisku międzynarodowym, którzy osiągają duże sukcesy na polu badawczym. Wszyscy byli bądź są związani z Instytutem Slawistyki Południowej i Zachodniej Wydziału Polonistyki UW.

Profesor Krzysztof Wrocławski, obecnie emerytowany profesor UW, jest slawistą zainteresowanym folklorem, historykiem literatur macedońskiej, serbskiej i chorwackiej, a także kulturoznawcą. Dzięki książce można dowiedzieć się, jak wiele osiągnął i zrobił dla świata slawistyki.

Profesor Magdalena Bogusławska oprócz badań naukowych prowadzi również zajęcia na ISZiP (między innymi z zakresu kultur słowiańskich Bałkanów).

Ostatnią autorką jest Ewa Wróblewska-Trochimiuk – magister filologii słowiańskiej, doktorantka na Wydziale Polonistyki UW w zakresie kulturoznawstwa.

Jeśli chcecie napisać dobrą pracę dyplomową bądź artykuł, poszerzyć czy usystematyzować wiedzę, stworzyć sobie wspomnianą wcześniej mapę, dowiedzieć się różnych ciekawych informacji, to szczerze zachęcam do przeczytania książki “Polska i Macedonia”.

 

–> „Polska i Macedonia” w księgarni Polon

 

Komentarze

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl