KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

Regulamin

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ POLON

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.ksiegarniapolon.uw.edu.pl prowadzony jest przez Wydział Polonistyki UW z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, NIP 525-001-12-66, zwany dalej „Księgarnią”.

 

  • I. ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez Księgarnię sprzedaży towarów na odległość.

2. Oferta Księgarni obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia spoza terytorium Polski wymagają indywidualnych ustaleń dotyczących kosztów przesyłki i sposobu dokonania płatności – w tych sprawach należy kontaktować się mailowo pod adresem: ksiegarniapolon@uw.edu.pl.

3. Wszystkie ceny podawane w Księgarni są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

4. Księgarnia oferuje do sprzedaży publikacje drukowane (książki i czasopisma).

 

  • II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia są realizowane w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16. Wyjątkiem są okresy, kiedy działalność księgarni jest zawieszona lub utrudniona z powodu urlopu pracowników, remontów, itp. Wtedy na stronie główniej ksiegarni jest opublikowany stosowny komunikat.

2. Zamówione pozycje są przesyłane Pocztą Polską. Księgarnia nie ma wpływu na czas dostawy zamówienia przez przewoźnika.

3. Koszty wysyłki zamówień o wartości poniżej 200 złotych (wartość zamówienia po odliczeniu rabatów) ponosi Zamawiający i wynoszą one 10 złotych (dotyczy zamówień na terenie Polski). Koszty wysyłki zamówień o wartości powyżej 200 złotych ponosi Księgarnia (dotyczy zamówień na terenie Polski).

4. Darmowy odbiór osobisty (tzn. bez pobierania opłat, o których mowa w pkt. 3) zamówionych i opłaconych pozycji możliwy jest tylko wyłącznie dla firm i instytucji. Pozycje zamówione można odebrać w siedzibie Księgarni Polon, Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, w środy w godz. 14:00-16:00. Nie ma możliwości odbioru osobistego dla klientów indywidualnych, osób fizycznych (tylko wysyłka).

5. Jedyną formą płatności jest płatność przelewem z góry (przedpłata). Gdy Zamawiający składa zamówienie w imieniu instytucji (np. szkoła, biblioteka etc.), wraz z zamówionymi pozycjami otrzymuje fakturę. Gdy Zamawiający jest osobą prywatną, wraz z zamówionymi pozycjami otrzymuje potwierdzenie zakupu w formie paragonu (PA).

6. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jego zmiany, reklamacji bądź zamówienia z wysyłką za granicę, prosimy o kontakt mailowy z przedstawicielem Księgarni (adres e-mail: ksiegarniapolon@uw.edu.pl).

 

  • III.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT)

1. Jeżeli zamówiona pozycja nie była używana (pozbawiona fabrycznego opakowania), kopiowana lub w żaden inny sposób zniszczona lub wykorzystana, można ją zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827).
2.    Zwracaną pozycję należy odesłać na adres: Księgarnia Polon, Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki, ul. Krakowskie Przemieście 26/28, 00-927 Warszawa wraz z oryginalnym dowodem zakupu (faktura albo paragon PA) oraz wypełnionym i podpisanym formularzem odstąpienia od umowy.

3. Zwrot pełnej kwoty (wartość produktu i koszt pierwotnego dostarczenia) zostanie dokonany w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu. Zwrot dokonywany jest tą samą drogą, którą nastąpiła zapłata, chyba że zostanie ustalone inaczej.
4.    Zamawiający dokonuje zwrotu zamówionej pozycji na własny koszt. Koszt ten nie jest zwracany Zamawiającemu.

 

  • IV. REKLAMACJE

1. Jeżeli zwrazana pozycja ma wady fabryczne (defekty techniczne) lub została uszkodzona w trakcie przesyłki, kupujący ma prawo złożyć reklamację na adres mailowy ksiegarniapolon@uw.edu.pl

2. Reklamowaną pozycję należy odesłać przesyłką pocztową z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia reklamacji oraz oryginalnym dowodem zakupu (faktura lub paragon PA) na adres: Księgarnia Polon, Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki, ul. Krakowskie Przemieście 26/28, 00-927 Warszawa.3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową.
4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji zamówiona pozycja zostanie wymieniona na niewadliwą.
5. Jeśli odesłanie niewadliwego egzemplarza będzie niemożliwe (wyczerpanie nakładu) zaoferowane zostaną do wyboru inne, dostępne w Księgarni pozycje lub nastąpi zwrot pieniędzy.

6. W przypadku uznania reklamacji zwrócimy Państwu równowartość opłaty pocztowej natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji, a niewadliwa pozycja zostanie przesłana na koszt Wydawnictwa.
7. Zarówno w przypadku reklamacji, jak i zwrotów Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

  • V. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Księgarni jest Księgarnia Polon, Wydział Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

2. Dane osobowe pobierane są wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy pomiędzy Księgarnią i Klientem i zrealizowania umowy sprzedaży.

3. Jeżeli klient wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów otrzymujących newslettery z Księgarni, będzie na bieżąco otrzymywać informacje o okazjach i najświeższych akcjach promocyjnych. Klient będzie otrzymywał newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail. W każdej chwili możliwa jest rezygnacja z usługi newslettera.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy.

Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Klienta:

– nazwisko i imię lub nazwa firmy Klienta;

– w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;

– adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer posesji, numer lokalu);

– adres e-mail Klienta;

– numer telefonu kontaktowego;

 

  • VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zabronione jest wykorzystywanie przez użytkowników elementów graficznych bez wcześniejszej zgody Księgarni. Obejmuje to: logo, układ i kompozycję strony internetowej Księgarni.
2. Dane osobowe kupujących są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

  • Załączniki: 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór pisma reklamacyjnego

10 dni

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl