KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac05_15

Literackie obrazy nieobecności

5.25 zł Na stanie


383 stron
ISBN: 83-89663-91-0
Rok wydania: 2005

Niezwykle spójna książka zbiorowa – spoistość swoją zawdzięcza zapewne motywowi przewodniemu, którym jest problem koherencji w wielości, konkretnie: konsystencja rozproszonego podmiotu pisarstwa nowoczesnego. Młodzi badacze opisują rozplenienie sensów w literaturze XX i XXI wieku. Wewnętrzna mnogość tekstu objawia się poprzez fragmentaryzację horyzontalną (rozbicie spójności komunikatu) i wertykalną (rozszczepienie instancji nadawczych; ruchy tektoniczne nieustannie przesuwające względem siebie „warstwy” dzieła, a nawet je tasujące). Wielopostaciowa mnogość każe też na nowo postawić problem reprezentacji w literaturze. Autorzy zbioru wyszli z założenia, że właściwym polem, gdzie należy badać zagadnienie mimetyczności bądź antymimetyczności literatury, jest jej związek z innymi sztukami, przy czym traktują malarstwo i muzykę jako naprawdę „inne sztuki”, radykalnie obce i rozsadzające od środka pisarstwo, które pragnie właśnie z nimi zawrzeć stosunek pokrewieństwa.

Na książkę składają się następujące teksty:

Łukasz Wróbel, Między katachrezą a heterologią. O pisarstwie Michała Pawła Markowskiego;

Jan Potkański, Labirynt krzyżówki;

Paweł Marcisz, Rozproszenie autora w grach fabularnych;

Magdalena Tymicka, Intertekstualne maski podmiotu. „British Museum w posadach drży” Davida Lodge’a;

Michał Mrugalski, Fort-Da, czyli tam i z powrotem [od wiersza do obrazu i znów do wiersza];

Jan Potkański, Ciało w tekście;

Michał Mrugalski, Malowanie cieniem [historia narcyzmu w fotografii];

Marian Pasek, Rana jako figura zniesienia dystansu;

Michał Mrugalski, Plajta Mona Lizy. Dwugłos Herberta i Różewicza o brzydocie;

Jan Potkański, Zezwierzęcenia [od horoskopu do Heideggera];

Natalia Chojna, Mitologia Schulza: radość katastrofy,

Małgorzata Stalmierska, Muzyka w prozie Stanisława Przybyszewskiego,

Anna Tenczyńska, Nieobecna (?) muzyka. Kontrafaktura Stanisława Barańczaka,

Jan Potkański, Partytura jako rodzaj literacki [między Ingardenem a Derridą].

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl