KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
bl_10_01

Baltic Linguistics 1(2010)

64.80 zł Na stanie

ISSN: 2081-7533
Rok wydania: 2010
Oprawa: miekka

Baltic Linguistics jest międzynarodowym forum nowoczesnych badań lingwistycznych w zakresie języków bałtyckich, zwłaszcza litewskiego i łotewskiego. W zamierzeniu wydawców czasopismo ma stać się mostem łączącym badaczy z krajów bałtyckich i spoza tego obszaru. W czasopiśmie publikowane są studia o charakterze zarówno teoretycznym jak i empiricznym, skupiające się na językach bałtyckich, oraz recenzje ważnych pozycji z dziedziny językoznawstwa bałtyckiego. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje zarówno językoznawstwo synchroniczne, jak i diachroniczne. Poza wymaganiami jakości, relewancji teoretycznej i szerokości spojrzenia, nie ma ograniczeń pod względem tematyki publikowanych artykułów. Obustronnie anonimowa procedura recenzowania zapewnia obiektywność oceny nadsyłanych artykułów.

Baltic Linguistics is an international forum for contemporary linguistic research into the Baltic languages, mainly Lithuanian and Latvian. Its aim it to serve as a bridge between researchers in and outside the Baltic countries. The journal publishes contributions of theoretical and/or empirical interest focusing on the Baltic languages, as well as reviews of important publications in the field of Baltic linguistics. Its thematic range encompasses both synchronic and diachronic linguistics. Apart from the requirements of quality, theoretical interest and width of scope, there are no restrictions on the subject-matter of submissions. A double-blind peer-reviewing policy ensures unbiased evaluation.

Contents of Baltic Linguistics vol. 1, 2010

Articles

Peter Arkadiev (Moscow), Notes on the Lithuanian restrictive (9)
Ineta Dabašinskiene (Kaunas), The acquisition of compounds in Lithuanian (51)
Anna Daugavet (St Petersburg), Syllable length in Latvian and Lithuanian: searching for the criteria (83)
James E. Lavine (Pennsylvania), Mood and a transitivity restriction in Lithuanian:the case of the inferential evidential (115)
Daniel Petit (Paris), New insights on Lithuanian accentuation from the unpublished manuscripts of Ferdinand de Saussure (1857-1913) (143)
Lea Sawicki (Jerusalem), Preverbation and narrativity in Lithuanian (167)
Ilja Seržant (Bergen), Interferenzen auf dem Gebiet der Phonetik: Hochlettisch, Nordost-Aukštaitisch, Nordwest-Russisch, Weißrussisch (197)
Bernhard Wälchli (Bern), The consonant template in synchrony and diachrony (215)
Björn Wiemer (Mainz), Lithuanian esą – a heterosemic reportive marker in its contemporary stage (245)

Reviews

Baltische Geräuschverben und Ideophone.
Eine Herausforderung für die Sprachtypologie.
(Aina Marita Urdze, Ideophone in Europa. Die Grammatik der lettischen Geräuschverben, reviewed by Bernhard Wälchli) (309)

 

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl