KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
bl_11_02

Baltic Linguistics 2 (2011)

64.80 zł Na stanie

ISSN: 2081-7533
Rok wydania: 2011

Baltic Linguistics jest międzynarodowym forum nowoczesnych badań lingwistycznych w zakresie języków bałtyckich, zwłaszcza litewskiego i łotewskiego. W zamierzeniu wydawców czasopismo ma stać się mostem łączącym badaczy z krajów bałtyckich i spoza tego obszaru. W czasopiśmie publikowane są studia o charakterze zarówno teoretycznym jak i empiricznym, skupiające się na językach bałtyckich, oraz recenzje ważnych pozycji z dziedziny językoznawstwa bałtyckiego. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje zarówno językoznawstwo synchroniczne, jak i diachroniczne. Poza wymaganiami jakości, relewancji teoretycznej i szerokości spojrzenia, nie ma ograniczeń pod względem tematyki publikowanych artykułów. Obustronnie anonimowa procedura recenzowania zapewnia obiektywność oceny nadsyłanych artykułów.

Baltic Linguistics is an international forum for contemporary linguistic research into the Baltic languages, mainly Lithuanian and Latvian. Its aim it to serve as a bridge between researchers in and outside the Baltic countries. The journal publishes contributions of theoretical and/or empirical interest focusing on the Baltic languages, as well as reviews of important publications in the field of Baltic linguistics. Its thematic range encompasses both synchronic and diachronic linguistics. Apart from the requirements of quality, theoretical interest and width of scope, there are no restrictions on the subject-matter of submissions. A double-blind peer-reviewing policy ensures unbiased evaluation.

Contents of Baltic Linguistics vol. 2, 2011

Articles

Cori Anderson (Princeton), Case theory and case alternation: Evidence from Lithuanian (9)
Peter M. Arkadiev (Moscow), On the aspectual uses of the prefix be- in Lithuanian (37-78)
Axel Holvoet (Warsaw), Beyond external possession: Genitive and dative with locational nouns in Latvian(79-107)
Kirill Kozhanov (Moscow), Notes on the use of Lithuanian indefinite pronouns (109)
Nicole Nau (Poznań), Declension classes in Latvian and Latgalian: Morphomics vs. morphophonology(141-177)

Reviews

Judita Giparaitė, The Non-Verbal Type of Small Clauses in English and Lithuanian, reviewed by Peter M. Arkadiev (181-191)
Terje Mathiassen, Old Prussian, reviewed by Daniel Petit (192-194)
Nicole Nau & Norbert Ostrowski, eds., Particles and Connectives in Baltic, reviewed by Bert Cornillie (195-202)
Daniel Petit, Untersuchungen zu den baltischen Sprachen, reviewed by Rick Derksen (203-210)

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl