KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Zobacz koszyk “Prace Filologiczne Tom LXV (65) 2014“ został dodany do koszyka.
bl_12_03

Baltic Linguistics 3 (2012)

64.80 zł Na stanie

ISSN: 2081-7533
Rok wydania: 2012
Oprawa: miekka

Baltic Linguistics jest międzynarodowym forum nowoczesnych badań lingwistycznych w zakresie języków bałtyckich, zwłaszcza litewskiego i łotewskiego. W zamierzeniu wydawców czasopismo ma stać się mostem łączącym badaczy z krajów bałtyckich i spoza tego obszaru. W czasopiśmie publikowane są studia o charakterze zarówno teoretycznym jak i empiricznym, skupiające się na językach bałtyckich, oraz recenzje ważnych pozycji z dziedziny językoznawstwa bałtyckiego. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje zarówno językoznawstwo synchroniczne, jak i diachroniczne. Poza wymaganiami jakości, relewancji teoretycznej i szerokości spojrzenia, nie ma ograniczeń pod względem tematyki publikowanych artykułów. Obustronnie anonimowa procedura recenzowania zapewnia obiektywność oceny nadsyłanych artykułów.

Baltic Linguistics is an international forum for contemporary linguistic research into the Baltic languages, mainly Lithuanian and Latvian. Its aim it to serve as a bridge between researchers in and outside the Baltic countries. The journal publishes contributions of theoretical and/or empirical interest focusing on the Baltic languages, as well as reviews of important publications in the field of Baltic linguistics. Its thematic range encompasses both synchronic and diachronic linguistics. Apart from the requirements of quality, theoretical interest and width of scope, there are no restrictions on the subject-matter of submissions. A double-blind peer-reviewing policy ensures unbiased evaluation.

Contents of Baltic Linguistics vol. 3, 2012

Articles

Rebeka Campos-Astorkiza (Columbus, OH), Length contrast and contextual modifications of duration in the Lithuanian vowel system (9)
Axel Holvoet (Warsaw), Vocative agreement in Latvian and the principle of morphology-free syntax (43)
Axel Holvoet (Warsaw) & Birutė Spraunienė (Vilnius), Towards a semantic map for definite adjectives in Baltic (65)
Daniel Petit (Paris), On the Latvian indefinite pronoun kaût kas (101)
Lea Sawicki (Jerusalem), Responsive discourse particles in Lithuanian dialog (151)

Reviews

Aurelija Usonienė, Nicole Nau & Ineta Dabašinskienė, eds., Multiple Perspectives in Linguistic Research on Baltic Languages, reviewed by Natalia Perkova (179)
Nicole Nau, A Short Grammar of Latgalian, reviewed by Thomas Stolz (193)

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl