KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
3434134

Baltic Linguistics 5 (2014)

64.80 zł Na stanie

177 stron
ISSN: 2081-7533
Rok wydania: 2014
Oprawa: miekka

Baltic Linguistics jest międzynarodowym forum nowoczesnych badań lingwistycznych w zakresie języków bałtyckich, zwłaszcza litewskiego i łotewskiego. W zamierzeniu wydawców czasopismo ma stać się mostem łączącym badaczy z krajów bałtyckich i spoza tego obszaru. W czasopiśmie publikowane są studia o charakterze zarówno teoretycznym jak i empiricznym, skupiające się na językach bałtyckich, oraz recenzje ważnych pozycji z dziedziny językoznawstwa bałtyckiego. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje zarówno językoznawstwo synchroniczne, jak i diachroniczne. Poza wymaganiami jakości, relewancji teoretycznej i szerokości spojrzenia, nie ma ograniczeń pod względem tematyki publikowanych artykułów. Obustronnie anonimowa procedura recenzowania zapewnia obiektywność oceny nadsyłanych artykułów.

Baltic Linguistics is an international forum for contemporary linguistic research into the Baltic languages, mainly Lithuanian and Latvian. Its aim it to serve as a bridge between researchers in and outside the Baltic countries. The journal publishes contributions of theoretical and/or empirical interest focusing on the Baltic languages, as well as reviews of important publications in the field of Baltic linguistics. Its thematic range encompasses both synchronic and diachronic linguistics. Apart from the requirements of quality, theoretical interest and width of scope, there are no restrictions on the subject-matter of submissions. A double-blind peer-reviewing policy ensures unbiased evaluation.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl