KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac05_11

Prace Bałtystyczne 2 / 2005

10.80 zł Produkt chwilowo niedostępny

161 stron
ISBN: 83-89663-01-5
Rok wydania: 2005

Zbiór studiów zatytułowany „Prace bałtystyczne 2” składa się z dwóch części: – Języki bałtyckie oraz – Literatura litewska. Tradycje kulturowe.

Pierwsza z nich dotyczy języków bałtyckich i zawiera artykuły:
Veslava Čižik-Prokraševa, Laipsnio ir ypatybės raiškos neapribrėžtumo atvejai: toks gražus/ taip gražus
Marta Grzybowska, Slawizacja słowotwórcza i slawizacja fonetyczna w oparciu o przykłady litewskich toponimów z powiatów Sejny i Suwałki
Axel Holvoet, Agreement strategies in infinitival clauses in Baltic
Gina Kavaliūnaitė, Lietuvių kalbos vietininkai ir gyvumo hierarchija
Milda Lučinskienė, 1647 ir 1674 m. Ewangelie polskie y litewskie leksika
Krzysztof Malesa, Dlaczego lentoje, ekrane, ale ant sienos? Litewski inessivus oraz lokatywne wyrażenia przyimkowe
Monika Michaliszyn, Frazeologia jako element eksplikacji znaczenia barw w różnych kulturach
Norbert Ostrowski, Curativa litewskie na –dinti
Michał Rudnicki, Niektóre cechy fonetyczne litewskiej gwary święciańskiej w okresie międzywojennym na podstawie tekstów piosenek z 1923 r.

Część druga prezentuje prace:
Małgorzata Gierałtowska, Škrėmowskie figury wędrowne – archetypy i adaptacje
Łucja Matusiak, Teatr Andrusa Oleki-Žilinskasa
Joanna Tabor, Spojrzenie na recepcje twórczości Jurgisa Savickisa

tagi

Możesz lubić także…

Produkt chwilowo niedostępny
Produkt chwilowo niedostępny

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl