KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Zobacz koszyk “Baltic Linguistics 5 (2014)“ został dodany do koszyka.
PB3_okladka_m

Prace Bałtystyczne 3 / 2006

10.80 zł Produkt chwilowo niedostępny

468 stron
ISBN: 83-89663-52-X
Rok wydania: 2006
Oprawa: miekka

Tom zawiera referaty wygłoszone podczas organizowanej przez KJOB międzynarodowej konferencji naukowej „Bałtystyka jako filologia rodzima i filologia obca”; konferencja odbyła się w Warszawie w marcu 2005 r.

CZĘŚĆ I 

JĘZYKI BAŁTYCKIE

Zagadnienia ogólne

Dagmāra Ausekle, Latviešu valodas skolotāju izglītības problēmas nacionālo kultūru integrācijas procesu kontekstā

Ingrida Balčiūnienė, Do mothers imitate their children?

Laima Grumadienė, Why is the Lithuanian Language Policy Defensive?

Rūta Marcinkevičienė, Baltų kalbų išlikimo problema informacinėje visuomenėje

Inga Pilipaitė, Svetimšalių sociokultūrinis šokas Lietuvoje: jo apraiškos ir poveikis kalbos mokymuisi

 

Historia języka

Stefano Maria Lanza, Saussure’o-Fortunatovo dėsnio išimtys nominalinėje fleksijoje

Bronius Maskuliūnas, Jokūbo Morkūno Postilė (1600) – senosios lietuvių raštijos paminklas

 

Dialektologia                                                                                                             

Danguolė Mikulėnienė, Vakarinių vakarų aukštaičių tarmių kirčiavimo sistemos atspindžiai lietuvių bendrinės rašomosios kalbos istorijoje: tyrimo metodika

Vilija Sakalauskienė, Tarmių ir kalbų sąveika: vakarų aukštaičių kauniškių slavizmai

Inguna Teilāne, Verbu formu varianti Nīcgales izloksnē

 

Onomastyka

Daiva Aliūkaitė, Naujasis antroponimikos objektas: pokalbių svetainių

slapyvardžiai (NICK)

Lina Bačiūnaitė, Asmenvardinės kilmės gyvenamųjų vietų vardai Čekiškės parapijos lenkiškai rašytuose metrikuose (1826-1848)

Lilija Jurģīte, Poliskais elements Latgales antroponīmijā

Valentina Kalinina, Personal names in Latvian and Russian: identity and function

Rasa Račiūnaitė, Senieji ir šiuolaikiniai lietuvių vardai

Michał Rudnicki, Antroponimy parafii porudomińskiej na Wileńszczyźnie w I połowie XX w.

Ilona Sideravičiūtė-Mickienė, Telšių rajono oronimų darybos ypatumai: lingvistinės ir ekstralingvistinės įžvalgos

Anna Vulāne, Etnonīms polis latviešu valodas diskursā

 

Leksykologia

Birutė Briaukienė, Profesorius P. Avižonis ir jo terminologinė veikla

Dalia Eigirdienė, Senoji indoeuropiečių leksika lietuvių tekstilės terminijoje

Regina Koženiauskienė, Etinės stilistikos atspindys metaforų vartosenoje

Aranka Laczházi, XIX a. pabaigos bendrinės lietuvių kalbos naujųjų terminų šaltiniai („Aušros” tekstų analizė)

Monika Michaliszyn, Frazeologia jako element eksplikacji znaczenia barw w różnych kulturach (barwa czarna)

Andrius Utka, Common words as indicators of text functions

 

Leksykografia

Audronė Kaukienė, Dalia Pakalniškienė, Pakeliui į baltų kalbų žodyną (žodyno sudarymo principai, problemos)

Jolanta Kovalevskaitė, Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas – 10 metų kaupimo ir naudojimo patirtis

Gertrūda Naktinienė, Rita Šepetytė-Petrokienė, Jolanta Zabarskaitė, Elektroninio Lietuvių kalbos žodyno (t. I-XX) pirmasis leidimas

Erika Rimkutė, Lietuvių kalbos daiktavardinių frazių žodynas: sandara ir paskirtis

Janina Švambarytė-Valužienė, Išsamusis tarmės žodynas: leksikos pateikimo problemos

 

Składnia funkcjonalna

Maija Arāja, Adverbu semantiski funkcionālās grupas (Kr. Barona Latvju dainu materiāls)

Rita Baranauskienė, Agento funkciją suponuojančių veiksmažodžių semantika

Albinas Drukteinis, Predikato substantyvinimas ir sakinio semantinės struktūros pakitimai lietuvių kalboje

Inga Milēviča, Verbālie laika rādītāji mūsdienu publicistikā

 

CZĘŚĆ II

LITERATURA LITEWSKA I ŁOTEWSKA. KRYTYKA LITERACKA

 

Literaturoznawstwo

Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė, Lietuvių poezija Antrojo pasaulinio karo metais

Inta Genese-Plaude, Tradīcija un novatorisms 19. un 20. gadsimta mijas latviešu romānā Eiropas literatūras kontekstā: Augusta Deglava piemērs

Małgorzata Gierałtowska, Tradycja religijna a przemoc symboliczna. O litewskiej opowieści Ofiara z wołu R. Granauskasa

Ingrīda Kupšāne, Torna (Toruņa) A. Dziļuma un G. Janovska romānos

Džiuljeta Maskuliūnienė, XIX a. lietuvių didaktinės prozos pastangos: tarp kultūros tradicijos ir modernėjimo

Monika Pokorska-Iwaniuk, Historia wydań utworów Maironisa i różne interpretacje jego twórczości

Alīna Romanovska, Antona Austriņa prozas autobiogrāfiskums

Geda Sabaitienė, Vytauto Sirijos Giros fenomenas

Joanna Tabor, Plastyczność prozy Jurgisa Savickisa

Giedrius Židonis, Pozityvizmas ir lietuvių proza (XIX a. antroji pusė). Personažas pozityvistas

 

Komparatystyka

Maija Burima, K. Hamsuna dimensijas latviešu literatūrā

Ilze Kačāne, O. Vailds 20. gs. sākuma letviešu literatūras kontekstā

Anita Stašulāne, Parareliģiskās idejas latviešu literatūrā: teosofija un Rihards Rudzītis

Ilze Stikāne, Vērtības jaunākajā latviešu fantāzijas literatūrā bērniem

Elita Stikute, Kritiskās domāšanas pieeja latviešu literatūras mācībās vidusskolā

 

Kulturoznawstwo

Mārīte Āboltiņa, Eiropas liriskā cikla kompozīcijas tradīcijas Raiņa daiļradē

Gatis Ozoliņš, Latviešu tautasdziesmu krustību rituāla totēmiskā simbolika

Dalia Senvaitytė, Pikto ir blogo žmogaus samprata lietuvių tradicijoje

Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė, Šiuolaikinio lietuvių vaikų folkloro tendencijos

Asta Višinskaitė, Normatyvumas tautosakoje apie sapnus

 

 

tagi

Możesz lubić także…

Produkt chwilowo niedostępny
Produkt chwilowo niedostępny

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl