KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
fil7

Prace filologiczne Tom LV (55) 2008 Kresy

15.75 zł Produkt chwilowo niedostępny

ISSN: 0138-0567
Rok wydania: 2008

KRESY: POJĘCIE I HISTORIA
JACEK KOLBUSZEWSKI Kresy. Szkic o dziejach pojęcia 13
JANUSZ TAZBIR Rola Kresów Wschodnich w dziejach Rzeczypospolitej 29
PERSPEKTYWY BADAŃ NAD KRESAMI
EDWARD KASPERSKI Kresy w perspektywie metodologii 47
EWA WIEGANDT Kresy we współczesnych badaniach literackich 75
MIECZYSŁAW DĄBROWSKI Kresy w perspektywie krytyki postkolonialnej 89
HANNA GOSK Miejsce Kresów/Pogranicza w „rodzinnej”/„mojej” Europie. Próba lektury wybranych utworów powojennej prozy polskiej o tematyce kresowej w perspektywie badań postkolonialnych/postzależnościowych. 109
KRESY I NARODOWOŚCI
GRAŻYNA BORKOWSKA Daleko od mitu. Kresy według Obrębskiego 121
MAŁGORZATA KASNER Po co lituanistom <Kresy> 129
SŁAWOMIR JACEK ŻUREK Mit Kresów w literaturze polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego 141
KATARZYNA KOTYŃSKA Odzyskiwanie miasta utraconego? Polski Lwów z perspektywy ukraińskiej 155
STEFAN CIARA Uniwersytet Lwowski kresowa uczelnia w kresowym mieście 163
PRZYBLIŻENIA
TADEUSZ BUDREWICZ „Kraj, w którym niegdyś…” Identyfikacja regionalna w podróżopisarstwie kresowym w okresie międzypowstaniowym 175
JÓZEF BACHÓRZ O Kraszewskim kresowym uwag kilka 193
BARBARA BOBROWSKA O pewnej artystycznej „inicjatywie kresowej” (Litwini Placyda Jankowskiego i Józefa Ignacego Kraszewskiego) 205
TADEUSZ BUJNICKI Sienkiewiczowskie wyobrażenie kresów 215
INESA SZULSKA Dyskusja o Litwie: Józef Ignacy Kraszewski – Henryk Sienkiewicz – Vincas Pietaris 227
STANISŁAW FITA Bolesław Prus o problemach wschodniego pogranicza 239
LENA MAGNONE Ucieczka w kresy 247
TOMASZ WÓJCIK Ulotna obecność (o poezji Zygmunta Rumla) 255
MICHAŁ MRUGALSKI Aktualność Dantego i Kresy Vincenza. Teologia i styl Na wysokiej połoninie

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl