KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
fil

Prace Filologiczne Tom XLVII (47) 2002

5.40 zł Produkt chwilowo niedostępny

ISSN: 0138-0567
Rok wydania: 2002

SPIS TREŚCI

Mirosław Bańko Słownik języka polskiego Erazma Rykaczewskiego – pierwszy popularny słownik polszczyzny
7
Jolanta Chojak Jakie to jak?
27
Anna Dąbrowska-Kamińska Zapożyczenia w nazwach strojów, obuwia, nakryć głowy, ozdób i detali w ukraińskim dialekcie bukowińskim
43
Wanda Decyk Leksykon geograficzny Hilariona Karpińskiego (Wilno 1766) jako przedmiot badań historyczno-językoznawczych. Zarys problematyki
51
Joanna Dolińska Związki frazeologiczne w książce Osudy dobrého vojáka Švejka J. Haška i w dwóch jej polskich przekładach
69
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk Kategoria stopnia a charakterystyka referencjalna pewnych konstrukcji elektywnych
97
Й. O. Dзендзелiвський Матерiали до iсторiї польської та слов’янської філології. VIII. Листування К. Ніча з В. Ягичем
109
Halina Karaś Wahania w repartycji formantów przysłówkowych -e, -o w języku uczniów szkół polskich na Litwie
161
Alina Kępińska Dlaczego „pięciu dobrych synów było”?
171
Maria Kuc Łączliwość czasowników przemieszczenia zawierających przedrostek od- z określeniami przestrzennymi
191
Jolanta Maćkiewicz „Krajobraz twarzy” czyli: jak opisujemy twarz i jej części
219
Małgorzata Ewa Majewska Porównania w Urodzie życia Stefana Żeromskiego (część II)
233
Grzegorz Majkowski Mechanizmy usuwania powtórzeń w pismach politycznych Juliusza Słowackiego ogłoszonych w latach 1846-1848
273
Bogumiła Malinowska Formacje deminutywne i augmentatywne w prozie Marii Rodziewiczówny
283
Bogumiła Malinowska Kresowe elementy zjawisk fleksyjnych w prozie Marii Rodziewiczówny
293
Ewa Malinowska Struktura i język preambuł konstytucyjnych
305
Natalia Mażulis Reguły doboru końcówek dopełniacza nazw miejscowych rodzaju męskiego
313
Jerzy Molas Słownictwo nacechowane stylistycznie i zakresowo w Słowniku polsko-serbskim
327
Dorota Krystyna Rembiszewska Co to jest arszyn? O słownictwie metrologicznym
343
Dorota Krystyna Rembiszewska Frazeologia potoczna mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego i okolic 363
Ewa Siatkowska Różne funkcje tekstu w tzw. tekstologii teoretycznej i stosowanej
373
Janusz Siatkowski Nazwy ‘żon’ i ‘synów’ rzemieślników w Atlasie ogólnosłowiańskim
383
Bożena Sieradzka-Baziur Hymny Jana Kasprowicza. Kategorie wykrzyknikowości
397
Elena V Smirnova Rola i typy negatywnych replik dialogowych
409
Izabela Winiarska Protestanckie słownictwo religijne w Thesaurusie Knapskiego
419
Zofia Zaron Właściwości semantyczne orzeczeń. Preparacje składniowe. Część III
443
Ewa Siatkowska Profesor Hanna Orzechowska (w siedemdziesięciopięciolecie urodzin i pięćdziesięciolecie pracy naukowej)
461

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl