KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
large_PF_T64_cz2

Prace Filologiczne tom LXIV (64) cz. 2 (2014)

42.00 zł Produkt chwilowo niedostępny

366 stron
ISSN: 0138-0567
Rok wydania: 2014
Oprawa: miekka

Spis treści:

 • Od redakcji
 • Martyna Bala-Chrupek; Główne aspekty konceptualizacji zapominania we współczesnej polszczyźnie
 • Marta Chojnacka-Kuraś; O metaforycznej konceptualizacji bólu we współczesnej polszczyźnie
 • Veronika Čurdová; Pohyb po cestě prostřednictvím nohou jako zdrojová oblast metafor času v češtině
 • Paulina Dębek; Semantyka pojęcia ‘płacz’ we współczesnej polszczyźnie
 • Marta Falkowska; Skala subiektyfikacji a stopień eliptyczności wypowiedzenia. Wybrane zagadnienia
 • Elżbieta Górska; Dynamiczne podejście do metafory
 • Renata Grzegorczykowa; O dwóch typach badań semantycznych
 • Joanna Jurewicz; Brzuch jako pojęcie filozoficzne? Jak lingwistyka kognitywna pozwala zrozumieć staroindyjską metafizykę
 •  Henryk Kardela; Karla Bühlera semiotyczna teoria origo a (inter)subiektywne aspekty znaczenia. Spojrzenie kognitywne
 • Dorota Kostrzewa; O metaforycznej konceptualizacji życia człowieka we współczesnym języku polskim na przykładzie metafory życie to człowiek
 • Monika Krzempek; Miejsce wykrzyknika w systemie części mowy – wykrzyknik w ujęciu kognitywnym
 • Agnieszka Libura; Obraz oburzenia we współczesnym języku polskim
 • Magdalena Majdak; Głos a emocje – wykładniki językowe (prolegomena)
 • Barbara Masny; Ran chrapliwa czerwień i piersi różowa soczystka, czyli semantyczne spojrzenie na Leśmianowskie użycie barwy czerwonej i różowej
 • Agnieszka Mikołajczuk; O nieśmiałości (i wstydliwości) w języku polskim (ujęcie semantyczne)
 • Agnieszka Ewa Piotrowska; Kształtowanie się znaczeń zwrotów z wyrazem zmysły w polszczyźnie (na materiale słownikowym)
 • Irena Vaňková; Žít a cítit: české konceptuální paralely
 • Krystyna Waszakowa; Pojęciowo-leksykalny obraz świadomości we współczesnej polszczyźnie (wprowadzenie do problematyki)
 • Magdalena Zawisławska; Zmysł i zmysły we współczesnej polszczyźnie
 • Dorota Zdunkiewicz-Jedynak; Lenistwo – polska konceptualizacja w świetle danych korpusowych i ankietowych
 • Informacje dla autorów

tagi

Możesz lubić także…

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl