KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
wiek_os_26

Wiek Oświecenia „Południe wieku” T.26

27.00 zł Produkt chwilowo niedostępny

ISSN: 0137-6942
Rok wydania: 2010

Spis treści:

Artykuły i rozprawy
Stanisław Roszak, Spór zażegnany. Konflikt Franciszka Bohomolca z UbałdoMignonim w świetle korespondencji z 1752 roku 13
Summary 20
Resume 21
Ks. Bogusław Dygdała, Biskup Andrzej Stanisław Załuski – człowiek reformy trydenckiej czy przedstawiciel katolickiego oświecenia 22
Summary 37
Resume 38
Paweł Suska, Wojewoda czemichowski Józef Remigian Potulicki – sylwetka wielkopolskiego miłośnika cudzoziemszczyzny w świetle inwentarza ruchomości z 1735 roku 39
Summary 66
Resume 67
Monika Kwietniewska, Chińskie motywy w szkolnym teatrze jezuickim początków XVIII wieku 68
Summary 77
Resume 77
Renata Ryba, „Epizod poczajowski” Mikołaja Bazylego Potockiego, starosty kaniowskiego – w stronę legendy literackiej 78
Summary 89
Resume 90
Piotr Żbikowski, Poeci staropolscy w myśli genologicznej oświecenia 91
Summary 109
Resume 109
Noty o autorach 111
Recenzje, omówienia, noty
Denis Diderot, Pisma estetycznoteatralne, przekład Marek Debowski, Jan Kott, Ewa Rzadkowska, Andrzej Siemek, wstęp i oprać. Marek Debowski, Theatroteka. Źródła i materiały do historii teatru pod redakcją Dobrochny Ratajczakowej, tom 10, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008; Denis Diderot,Salon 1765 roku, przekład Jerzy Stad-nicki, wybór, wstęp i oprać. Andrzej Pieńkos, redakcja nauk. Piotr Juszkiewicz, Dzieje myśli o sztuce. Biblioteka klasyków, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009 [Marcin Cieński] 115
Capitaine William Snelgrave, Journal d’un negrier au XVIIIe siecle. Nouvelle relation de quelques endroits de Guinee et du commerce d’esclaves qu’on y fait (1704-1734). Traduit de l’anglais par A. Fr. D. de Coulange (1735). Introduction et notes par Pierre Gibert S. J., Collection „Temoins”, Editions Gallimard, Paris 2008 [Izabella Zatorska] 122
Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696-1732, wyd. Michał Zwierzykowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008 [Jerzy Dygdała] 126
Ludwika Byszewska, Żurnal podróży do Wilna z roku 1786, opracował i komentarzami opatrzył Piotr Jacek Jamski, wprowadzenie Ewa Manikowska, tłumaczenie na język litewski Vyturys Jarutis, tłumaczenie na język polski Beata Piasecka, Litewskie Muzeum Sztuki, Wilno 2008 [Agata Roćko] 130
Adam Stanisław Naruszewicz, Dyjariusz podróży Jego Królewskiej Mości na Sejm Grodzieński, wydała Magdalena Bober-Jankowska, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, tom 8, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2008 [Aleksandra Janiszewska] 133
Marcin Matuszewicz, Satyry Horacyjusza na polski wiersz przełożone, oprać. Jacek Wójcicki, „Biblioteka Sarmacka”, tom 6, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008 [Tomasz Chachulski] 135
Jean Marie Goulemot, Adieu les philosophes. Que nous reste-t-il des Lumieres?, Editions du Seuil, Paris 2001 [Katarzyna Wiśniewska] 138
Tomasz Ciesielski, Armia koronna w czasach Augusta III, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009 [Jerzy Dygdała] 141
Bogdan Banasiak, Filozofia integralnej suwerenności. Zarys systemu Markiza de Sade, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006 [Marian Skrzypek] 147
Jean Ehrard, Lumieres et Esckwage. L’esclavage colonial et [laformation de] l’opinion publigue en France auXVIIIe siecle, Andre Yersaille Editeur, Paris 2008 [Izabella Zatorska] 155
Jean-Michel Racault, ed. Yoyages badins, burlesques et parodiques du XVIIIe siecle, Universite de Saint Etienne, Saint Etienne 2005; Jean-Michel Racault, Nulle Part et ses environs. Voyage aux confins de l’utopie litteraire classigue (1657-1802), Presse de l’Universite de Paris-Sorbonne, Paris 2003 [Izabella Zatorska] 157
Początki wiedzy o Chinach w Polsce, pod redakcją Ireny Kadulskiej i Józefa Włodarskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008 [Krystyna Maksimowicz] 160
Marek Prejs, Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009 [Barbara Judkowiak] 163
Dariusz Rolnik, Portret szlachty czasów stanisławowskich, epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009 [Agata Roćko] 178
Piotr Kakol, O teatrze zawodowym w osiemnastowiecznym Gdańsku. Wokól gdańskiego afisza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009 [Barbara Judkowiak] 182
Paweł Kaczyński, Rodzina w literaturze stanisławowskiej. Motywy -konwencje – poglądy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, N° 3145 [Magdalena Ślusarska] 190
Danuta Kowalewska, Magia i astrologia w literaturze polskiego oświecenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009 [Bartosz Marcińczak] 196
Ewa Wendland, Kawa, herbata i czekolada. Nowe napoje w osiemnasto-wiecznej Rzeczypospolitej – ich wplyw na życie codzienne, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2008 [Klara Leszczyńska] 203
Janusz Ryba, Oświeceniowe tutti frutti. Maskarady – konwersacja -literatura, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009 [Artur Ziontek] 205
Anna Petlak, Recepcja bajkopisarstwa Ignacego Krasickiego na Ukrainie w XIX wieku, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2008 [Ewa Zielaskowska] 209
Bożena Mazurkowa, Na ziemskich i niebieskich szlakach. Studia o poezji Franciszka Zablockiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008 [Aleksandra Norkowska] 220
Michał Otorowski, Jan Potocki: koniec i początek. Wprowadzenie do badań nad Rękopisem znalezionym w Saragossie, Wydawnictwo Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2008 [Janusz Ryba] 222
Anastazja Śniechowska-Karpińska, Między rozsądkiem a uczuciem. Twórczość literacka Elżbiety z Krasińskich Jaraczewskiej (1791-1832), Wydawnictwo My Book, Szczecin 2008 [Paweł Pluta] 226
Angela Sołtys, Opat z San Michele. Grand Tour prymasa Poniatowskiego i jego kolekcje, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 2008 [Magdalena Górska] 231
Archeologia, Letteratura, Collezionizmo. Atti del Convegno dedicato a Jan e Stanisław Kostka Potocki, 17-18 aprile 2007, a cura di Elżbieta Jastrzebowska e Monika Niewójt, Rorna 2008; Jolanta Polanowska, Stanisław Kostka Potocki (1755-1821). Twórczość architekta amatora, przedstawiciela neoklasycyzmu i nurtu „picturesgue”, Instytut Sztuki PAN, Liber pro Arte, Warszawa 2009 [Magdalena Górska] 233
Maria Ewelina Żółtowska-Weintraub, Wokól korespondencji Jana Potockiego 237
Luiza Bolda, Zuzanna Olak, Agata Sarnecka, Dorota Stykowska, Anna Szajda, Pod czujnym okiem drapieżników i skalnych wisielców, czyli o poszukiwaniach doliny Los Hermanos („Rękopis znaleziony w Saragossie” Jana Potockiego). Sprawozdanie z wyprawy studenckiej 245

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl