KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
ZŁ 19

Zeszyty Łużyckie 19. Miedzy dawnymi i nowymi laty

10.80 zł Na stanie

ISSN: 0867-6364
Rok wydania: 1997

Tom 19 Macierzy Łużyckiej w 150 rocznicę jej istnienia poświęca redakcja.

Rocznik „Zeszyty Łużyckie” jest humanistycznym czasopismem, poświęconym szeroko rozumianej problematyce mniejszościowej. W zgodzie z wieloletnią tradycją kontaktów naukowych z ośrodkami sorabistycznymi i slawistycznymi w Niemczech i innych krajach, podobnie jak w tamtych środowiskach, również środowisko polskich sorabistów i slawistów opiera prace dotyczące Łużyc na teoretycznych i podstawowych badaniach interdyscyplinarnych, dotyczących mniejszości kulturowych i etnicznych, na przykład w dziedzinie kontaktu językowego, interferencji w języku i kulturze, a także uwarunkowań prawnych funkcjonowania mniejszości, zwłaszcza w Europie Środkowej.

Kolejne tomy „Zeszytów Łużyckich” opatrzone są tytułem reprezentującym dominującą tematykę w nich zawartą. Wyodrębnienie działów poszczególnych tomów jest podyktowane przez ich zawartość. Czasopismo zawiera zwykle następujące działy: Rozprawy, Forum literackie, Kronika, Recenzje.

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl