KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Zobacz koszyk “Res slavisticae : księga dedykowana profesor Ewie Siatkowskiej“ został dodany do koszyka.
34

Zeszyty Łużyckie 34. Tym razem Dolne Łużyce

10.80 zł Na stanie

ISSN: 0867-6364
Rok wydania: 2002

XXXIV numer ,,Zeszytów Łużyckich” poświęcony jest problematyce związanej z Łużycami Dolnymi.

Pożegnania i wspomnienia

 • Ewa Siatkowska, Do widzenia, Marteczko
 • Tomasz Kowalczyk, Wspomnienie dr. Zdeňka Bohácza

O języku

 • Günter Spiess, Aktualny stan języka dolnołużyckiego i jego perspektywy
 • Ewa Siatkowska, Podstawowe postulaty górno- i dolnołużyckiej polityki językowej
 • Piotr Szymeczko, Pytania o język i literaturę dolnołużycką
 • Rafał Leszczyński, W obronie literatury i współczesnego języka literackiego Dolnych Łużyc
 • Grzegorz Szpila, Mylące podobieństwa leksykalne między językiem dolnołużyckim a polskim
 • Anja Pohončowa, Leksykalne wpływy górnołużyckie na pisany język dolnołużycki
 • Grzegorz Szpila, Zjawisko metonimii w przysłowiach dolnołużyckich
 • Richard Bígl, Język Margity Heinrichowej

Varia

 • Agata Jabłońska, Chociebuż – historia, literatura, współczesność
 • Kinga Kijo, Są jeszcze na Łużycach tacy młodzi zapaleńcy
 • Bolesław Czajka, Wojenna przyjaźń przetrwała lata

Kącik literacki

Przekłady z języka polskiego na dolnołużycki

  • Adam Mickiewicz, Row Potockeje
  • Adam Mickiewicz, Nad wodu welikej cystej

Przekłady z języka dolnołużyckiego na polski

 • Beata Mičerlichowa, Rozorana ojczyzna
 • Měto Worak, Babcia Maja i jej słoneczko
 • Monika Słokowa, Okrągłe urodziny

Recenzje

 • Janusz Siatkowski, Dwieście lat rozwoju leksyki górnołużyckiej
 • Anna Hejduk, Wszystko, co najważniejsze o łużyckiej muzyce
 • Grzegorz Szpila, O nich i o nas
 • Józef Borzyszkowski, Kościół katolicki na Łużycach w XX wieku
 • Tomasz Kowalczyk, Czym dla Łużyczan w latach 1863-1939 był ,,Katolski Posoł”?
 • Piotr Pałys, Łużycka nadzieja na wolność
 • Marek Gawryluk, Zagadnienia sorabistyki
 • Artur Wiśniewski, Krajoznawcza książka o Wschodnich Łużycach
 • Grzegorz Pisarski, Lusatica w Encyklopedii Wrocławia
 • Anna Praszyńska, Problem łużycki na łamach ,,Polityki”

Kronika wydarzeń kulturalnych, naukowych i wydawniczych

 • Maria Elikowska-Winkler, Działalność integracyjna na pograniczu polsko-łużycko-niemieckim
 • Ewa Siatkowska, Wkład Polaków w łużyckie konferencje (2000-2001)
 • Rafał Leszczyński, Młody łódzki kompozytor nagrodzony w Chociebużu
 • Zbigniew Gajewski, Odsłonięcie pomnika św.św. Cyryla i Metodego na Łużycach
 • Anna Hejduk, Wakacyjny kurs języka i kultury łużyckiej w Budziszynie (17 VII – 4 VIII 2000 r.)
 • Aleksandra Branicka, Sylwia Choryło, Wyjazd koła naukowego slawistów na Łużyce
 • Polacy nadal protestują przeciw zamknięciu szkoły w Chrósćicach
 • Pamiętajmy o Łużycach
 • Józef Wójcicki, Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych wspiera utrzymanie łużyckich szkół
 • Měrćin Wirth, Łużycki superintendent czy pełnomocnik?
 • Mieczysław Wojecki, Wycieczka na Dolne Łużyce – nagrodą za pracę
 • Wiesław Pyżewicz, Z działalności zielonogórskich sorabistów
 • Ewa Siatkowska, Nowy przejaw aktywności działaczy Łużyc Wschodnich
 • Krzysztof R. Mazurski, Łużyce i ewangelicyzm
 • Anna Trybuch, Z obrad żarskiego sejmiku
 • Ludmiła Gajczewska, Andrzej Czermak, Sprawozdanie z działalności Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego w roku 2000
 • Agata Jabłońska, Osiągnięcie opolskiego oddziału Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego
 • Piotr Pałys, Drugie Dni Łużyckie (Opole-Namysłów)
 • Piotr Pałys, Kolejny ,,łużycki” listopad w Opolu

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl