KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
37 38

Zeszyty Łużyckie 37/38. „Małe” i „duże” języki i kultury

10.80 zł Na stanie

ISSN: 0867-6364
Rok wydania: 2004

Redakcja ,,Zeszytów Łużyckich” od numeru 37/38 zmieniła swój skład – Ewa Siatkowska, dotychczasowy długoletni redaktor naczelny, przekazała swoją funkcję Elżbiecie Wrocławskiej, pozostając członkiem nowoutworzonej Rady Redakcyjnej pisma. ,,Zeszyty Łużyckie” zostały założone przez Panią Profesor Ewę Siatkowską i pod Jej opieką stały się w Polsce i za granicą cenionym źródłem wiedzy o Łużyczanach.

 Nowa Redakcja pragnie utrzymać charakter pisma, otwartego głównie dla środowiska naukowego, ale nie zamkniętego dla studentów i miłośników Łużyc. Zmienił się sposób finansowania ,,Zeszytów Łużyckich” – prawdopodobnie będzie mógł się ukazywać tylko jeden tom rocznie. Fakt ten wpłynie na zawartość rozdziałów, które dotyczyły doraźnych komentarzy do aktualnych wydarzeń kulturalnych i społecznych. Recenzje i omówienia oraz kronika będą dotyczyć tylko wybranych publikacji i faktów oraz mogą się niekiedy ukazywać z opóźnieniem.

Rozprawy

 • Ewa Siatkowska, Sorabistyka polska z lotu ptaka
 • Hauke Bartels, Gunter Spieß, Manfred Starosta, Stan i perspektywy leksykografii dolnołużyckiej
 • Jana Šołćina, Aktualne problemy słowotwórby w zwisku z dźěłom nad hornjoserbskim słownikom noweje leksiki
 • Markus Bayer, Nutřko- a zwonkarěčne faktory interferency na přikładźe wužiwanja artiklow w słowjanskich rěčach
 • Christiana Piniekowa, Mała literatura – próba opisu pojęcia na przykładzie literatury łużyckiej
 • Krzysztof Wrocławski, Dolnołużycki przekład Ody do młodości
 • Adam Mickiewicz, Oda na młodosć
 • Werner Měškank, Proszę o wybaczenie… a jak dalej?
 • Dietrich Scholze-Šołta, Setna rocznica urodzin Rudolfa Jenča
 • Dietrich Scholze-Šołta, Ewa Siatkowska, Wątek łużycki na XIII Międzynarodowym Kongresie Slawistów
 • Elżbieta Wrocławska, Jadwiga Zieniukowa, Niebadane wcześniej aspekty funkcjonowania języków łużyckich

Współcześni sorabiści

 • Ewa Rzetelska-Feleszko, O pierwszej wyprawie dialektologicznej na Łużyce
 • Janusz Siatkowski, Z dziejów badań sorabistycznych w Instytucie Slawistyki PAN

Wykłady z sorabistyki

 • Włodzimierz Pianka, Języki łużyckie w rodzinie słowiańskiej (w ujęciu konfrontatywnym)

Recenzje i omówienia

 • Zdzisław Kłos, Półtora wieku teatru łużyckiego
 • Anna Hejduk, Tysiąc lat i co dalej…
 • Kajetan Suder, O przyszłości języka dolnołużyckiego
 • Marcin Szczepański, Pro Lusatia

Z listów do Redakcji

 • Miklawš Krawc, Serbscy sokoljo w Poznanju
 • Serbja – słowjanscy mohikanojo. Komentarz
 • Zbigniew Gajewski, Dalsze kontakty z Bractwem Kulowskim

Kronika

 • Piotr Pałys, V Dni Łużyckie
 • Piotr Pałys, Obrazy Jana Buka na Opolszczyźnie
 • Piotr Pałys, Opole stolicą serbołużyckiego rocka?
 • Wiesław Pyżewicz, Krajobraz kulturowy Łużyc
 • Bożena Makowska, XIV Letni kurs języka i kultury łużyckiej

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl