KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
48

Zeszyty Łużyckie 52. Oblicza współczesnej sorabistyki

32.40 zł Na stanie

208 stron
ISBN: 0867-6364
Rok wydania: 2018
Oprawa: miekka

Spis zawartości tomu LII / Volume LII – Contents
Oblicza współczesnej sorabistyki / Sorbian Studies Now
Od redakcji [From the Editors]
I Języki łużyckie i edukacja / Sorbian Languages and Education
Katja Brankačkec (Praha), Anna Nedoluzhko (Praha), The Valency of Sorbian and Czech verbs with the meanings ‘to teach’, ‘to learn’ and ‘to get used to’ in the Diakorp, Hotko and Dotko corpora
Thomas Menzel (Budziszyn), Jana Šołćina (Budziszyn), Przedszkola serbołużyckie w różnych konstelacjach językowych i etnokulturowych [Sorbian kindergartens in different linguistic and ethnocultural contexts]
Nicole Dołowy–Rybińska (Warszawa), Language practices of non-native Upper Sorbian learners in the Upper Sorbian Grammar School in Bautzen/Budyšin
II Literatura i kultura / Literature and Culture
Diana Hitzke (Gießen), Sorbische Literatur als verflochtene Literatur – Serbska literatura jako splećena literatura [Sorbian Literature as Entangled Literature]
Fen-fang Tsai (Taiwan), Han-pi Chang (Taiwan), Roles, Functions, and Exhibitions of Ethnic Museums: Sorbian Museum in Germany and Hakka Museum in Taiwan
III Historia i polityka / History and Politics
Ewelina Wanat (Chemnitz), Wzajemne postrzeganie grup etnicznych na pograniczu Czech i Niemiec 1945–1948. Przykład Serbołużyczan [Mutual perception of the ethnic groups in the border area of Bohemia and Germany 1945–1948. The case of Sorbs]
Piotr Pałys (Opole), Działalność Pawoła Cyža w serbołużyckim ruchu narodowym [Pawoł Cyž’s activity in the Sorbian national movement]
Jeanne Toutous (Rennes), Mutations, discours, répertoires d’action. La construction des mobilisations linguistiques en Bretagne et en Lusace [Social changes, repertories of contention and rhetorics. Building linguistic mobilizations in Brittany and Lusatia]
IV Recenzje / Reviews
Tomasz Wicherkiewicz (Poznań), Recenzja: Nicole Dołowy–Rybińska, Nikt za nas tego nie zrobi. Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy, Seria: Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2017, 576 s.
V Varia
Rafał Leszczyński (Łódź), Měrćin Nowak–Njechorński pisze list po polsku

 

Rocznik „Zeszyty Łużyckie” jest humanistycznym czasopismem, poświęconym szeroko rozumianej problematyce mniejszościowej. W zgodzie z wieloletnią tradycją kontaktów naukowych z ośrodkami sorabistycznymi i slawistycznymi w Niemczech i innych krajach, podobnie jak w tamtych środowiskach, również środowisko polskich sorabistów i slawistów opiera prace dotyczące Łużyc na teoretycznych i podstawowych badaniach interdyscyplinarnych, dotyczących mniejszości kulturowych i etnicznych, na przykład w dziedzinie kontaktu językowego, interferencji w języku i kulturze, a także uwarunkowań prawnych funkcjonowania mniejszości, zwłaszcza w Europie Środkowej.

Kolejne tomy „Zeszytów Łużyckich” opatrzone są tytułem reprezentującym dominującą tematykę w nich zawartą. Wyodrębnienie działów poszczególnych tomów jest podyktowane przez ich zawartość. Czasopismo zawiera zwykle następujące działy: Rozprawy, Forum literackie, Kronika, Recenzje.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl