KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
procesy

Procesy interferencyjne w mowie dwujęzycznej społeczności litewskiej z Puńska i okolic na Suwalszczyźnie

2.10 zł Na stanie

198 stron
ISBN: 83-87604-71-2
Rok wydania: 2002
Oprawa: miekka
Wydawnictwo: Wydawnictwo „Aušra”

„W pracy wykorzystano kontakty językowe z pogranicza polsko-litewskiego, rozpatrując przede wszystkim procesy interferencyjne w mowie dwujęzycznej społeczności litewskiej z Puńska i okolic w ujęciu synchronicznym.

Badaniom poddano wzajemne wpływy na wszystkich poziomach obu kontaktujących się systemów językowych […] Podstawą materiałową rozprawy były nagrania i zapisy sporządzone w języku polskim i litewskim w latach 1997-1999.

Książka składa się zasadniczo z 4 części.

Część pierwsza przedstawia zarys teorii kontaktów językowych, stan badań i metodę opisu, precyzuje stosowaną w pracy terminologię, zawiera charakterystykę informatorów i materiału językowego.

Część druga ukazuje sytuację socjolingwistyczną mniejszości litewskiej w okolicach Puńska, charakteryzuje osadnictwo badanego terenu i ludność, szczegółowo opisuje sytuację językową.

Rozdziały trzeci i czwarty, zasadnicze części pracy, omawiają wyniki przeprowadzonych badań nad mechanizmami i rezultatami interferencji języka prymarnego w polszczyźnie oraz przykłady interferencji języka polskiego w gwarze ojczystej osób dwujęzycznych.”
Ze Wstępu Autorki

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl