KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac09_02

Wykłady z gramatyki opisowej języka litewskiego : morfologia

10.50 zł Na stanie

216 stron
ISBN: 978-83-89663-09-02
Rok wydania: 2009

W książce został podany materiał z morfologii, obejmujący tradycyjnie zaliczane do morfologii działy fleksji i słowotwórstwa. Opis materiału oparto głównie na koncepcji „Gramatyki współczesnego języka polskiego (Morfologia)” pod redakcją Renaty Grzegorczykowej, Romana Laskowskiego i Henryka Wróbla, wydanej nakładem PWN (1999).

Przy przygotowaniu materiałów, szczególnie dotyczących opisu liczebników, zaimków, autorka korzystała z podziałów zastosowanych w „Gramatyce współczesnego języka litewskiego (Dabartinės lietuvių kalbos gramatyka)” pod redakcją Vytautasa Ambrazasa, opracowanej w Instytucie Języka Litewskiego w Wilnie (wyd. z r. 1994). W skład książki włączono również elementy dialektologii języka litewskiego: krótki zarys jej historii oraz podstawowe fakty dotyczące zróżnicowania dialektalnego języka litewskiego.

(Z przedmowy)

tagi

Możesz lubić także…

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl