KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
okładka domański

Książka o książkach. 44 recenzje, przedmowy, posłowia z lat 1953-2012

31.50 zł Na stanie

453 stron
ISBN: 978-83-64111-38-9
Rok wydania: 2016
Oprawa: miekka

„[Na poniższy zbiór] składają się zasadniczo wszystkie moje recenzje i inne poświęcone cudzym książkom teksty, jakie się ukazały drukiem, poczynając od moich pierwocin z wczesnych lat pięćdziesiątych, a kończąc na latach niedawnych. (…)

Są to dwie głównie dziedziny: po pierwsze bogaciej reprezentowana historia filozofii dawnej z niemałą przymieszką ogólniejszej kultury umysłowej  i znacznie mniejszą dawnej teologii, po drugie mniej od tamtej bogata filologia klasyczna z tematyką głównie literaturoznawczą, jedna zaś i druga dziedzina obejmuje dawność długotrwałą – od starożytności klasycznej poprzez średniowiecze i renesans aż do wczesnej nowożytności. (…) Mimo więc wspomnianej rozmaitości i mimo przewagi tematyki filozoficznej czy myślicielskiej, wszystkie omawiane tu książki dzięki tej grecko-łacińskiej bazie źródłowej mają szansę zainteresować także filologów klasycznych, zarówno starożytników, jak też medio- i neolatynistów.”

„Od Autora”

SPIS TREŚCI:

 1. Łacina średniowieczna i jej polski słownik
 2. Filip Kallimach poeta polski
 3. „Pochwała głupoty” i jej polski przekład
 4. Humanizm chrześcijański w historii literatury greckiej
 5. Jak chrześcijaństwo starożytne stało się spadkobiercą świata klasycznego
 6. Nowe wydanie pism Filipa Kallimacha
 7. Jedność i rozmaitość kultury średniowiecza
 8. Dzieje Rzymu jako żywoty cesarzy
 9. Sokrates według Ksenofonta
 10. Scholastyka, teologia, erazmianizm (z problematyki rocznicowej literatury erazmiańskiej)
 11. Starożytna literatura łacińska w pozaliterackim kontekście przedstawiona
 12. Filozofia przez humanizm renesansowy odmieniona
 13. Trwałośc tradycji starożytnej i metamorfozy jej recepcji w świetle dwu niedawnych książek
 14. Platon Witwickiego. Uwagi o przekładzie
 15. Nowe wydanie „De imitatione Christi”
 16. Leksykografia łacińska a kultura umysłowa średniowiecza
 17. Kontemplacja w harmonii z działaniem
 18. Samoświadomość profesjonalna uczonych średniowiecznych
 19. Nie tylko stałe pragnienie, lecz i chwilowe posiadanie mądrości
 20. Duch filozofii starożytnej według Pierre’a Hadota
 21. Czy i jak rozumiemy przeszłość
 22. Arystotelesa filozofii praktycznej interpretacja pogłębiona
 23. Uwagi z okazji polskiego przekładu „Skarbca wiedzy” Brunetta Latiniego
 24. Zarys filozofii starożytnej swoiście ujęty
 25. Spór Erazma z lowańskim biblistą
 26. Chrześcijanin w Akademii
 27. Władysław Witwicki jako tłumacz Platona
 28. Filozofia w sporze z demokracją
 29. Filozofia to nade wszystko sposób życia
 30. Historia, która się nie starzeje
 31. Teoretyczna czy praktyczna? Scholastyczne dyskusje o naturze teologii
 32. Etyczna dominanta myśli Platona
 33. O autorze i książce słów kilka cudzych i własnych
 34. Stoicyzm radykalnie zinterioryzowany
 35. Nowy wizerunek Platona
 36. Owidiusz na Jubileuszu Polskiego Towarzystwa Filologicznego
 37. Stefana Świeżawskiego panorama myśli filozoficznej XV wieku
 38. Swoistość filozoficznej teologii Greków
 39. Filozofia gramatyki
 40. Humaniści i sztuka przekładu
 41. Cyceron – tłumacz i manipulator?
 42. Rozmyślania podróżne Petrarki – spadkobiercy starożytnych Rzymian, rzecznika życia wewnętrznego
 43. Trzy elity ostatnich stuleci średniowiecza
 44. Czy w „Metafizyce” Arystotelesa jest metafizyka?

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl