KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Zobacz koszyk “Między gramatyką scholastyczną a humanistyczną“ został dodany do koszyka.
krokiewicz okładka

Pisma rozproszone. Wybór

31.50 zł Na stanie

519 stron
ISBN: 978-83-65667-98-4
Rok wydania: 2019
Oprawa: miekka

Pisma rozproszone. Wybór
z dodaniem dwu wersji J. M. Rozwadowskiego „Prawdy życia”

Wybrał, ułożył, przedmową poprzedził Juliusz Domański.
Redakcja Elżbieta Szablewska.

Na okładce wykorzystano tablicę z pismem egejskim linearnym B.

krokiewicz tył

 

SPIS TREŚCI

Adama Krokiewicza opera minora: filologiczny kontekst pracy historyka filozofii starożytnej — Juliusz Domański
Nota redaktora — Elżbieta Szablewska

I. JĘZYK, GRAMATYKA, KRYTYKA TEKSTU 
O głównych częściach gramatyki i ich stosunku wzajemnym
Gramatyka grecka i łacińska, jej powstanie, rozwój i stan obecny
Egejskie pismo linearne B
Zasadnicze wiadomości o szyku wyrazów w klasycznej łacinie
Gramatyka i literatura
II. LITERATURA GRECKA I ŁACIŃSKA: TREŚCI IDEOWE I CECHY FORMALNE 
Pierwsza filozoficzna książka grecka
Moment satyryczny w komediach Terencjusza i geneza satyry rzymskiej.
Un moment satirique dans les come´dies de Te´rence et la gene`se de l satire romaine
Elegie Teognisa
Nauka Teofrasta o prozie artystycznej
Lukrecjusz
Ruiny w Qumran
Aurea mediocritas
Et genus humanum
III. KULTURA I CYWILIZACJA 
Uwagi o kulturze i cywilizacji starożytnej w związku z kulturą i cywilizacją współczesną
Uwagi o naukach humanistycznych i ich głównym zadaniu w kulturze współczesnej
Kultura i cywilizacja
Uwagi o kulturze i cywilizacji antycznej
IV. WYDANIA WSPÓŁCZESNYCH DZIEŁ CUDZYCH, WSPOMNIENIA, DYSKUSJE
W sprawie polskiego przekładu Zarysów Pirrońskich Sekstusa
JANA MICHAŁA ROZWADOWSKIEGO PRAWDA ŻYCIA
Wstęp wydawcy
Prawda życia
Problem
Podstawa odpowiedzi
Rozbiór zasadniczych cech ogólnych życia i poznania jednostkowego
Ślepy pęd życia i zjawisko przerostu
Prawo postaci
Zasadnicza złożoność tworów i niezależność składników
Rezultatywność tworów; wynikowość naszej samowiedzy i konkretnej świadomości
Jednostkowość: egotyzm, egoizm
Węzeł istnienia i biegunowość poznania
Zebranie w całość
Ogólna prawda o naszem życiu
Dodatek
Ostatni odczyt Jana Rozwadowskiego (Rekonstrukcja)
Śmierć wielkiego uczonego
Kwestia krytyczna
ANEKS. Z PISM POŚMIERTNYCH
Gno¯thi seauton — Poznaj siebie!
WYKAZ SKRÓTÓW
INDEKS OSÓB

 

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl