KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
160ba067-13b6-463c-9987-69084bf63845

Akty mowy jako klucz do interpretacji postaw rodzicielskich. Wychowawcze, komunikacyjne i edukacyjne aspekty filmów animowanych dla dzieci (na przykładzie filmów emitowanych w MiniMini+ i Cartoon Network)

26.25 zł Na stanie

329 stron
ISBN: 978-83-64111-10-5
Rok wydania: 2015
Oprawa: miekka

Książka stanowi uzupełnienie studiów nad medialnym obrazem różnych grup społecznych. Wpisuje się także w pole badań nad językiem dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego widzianych w perspektywie analiz  języka mediów. Jest jednocześnie pierwszą rozprawą, która ujmuje problem w kontekście badań językoznawczych, a  ściślej – socjo- i pragmalingwistycznych.

Analizowane w pracy filmy są źródłem wiedzy na temat sposobu realizowania istotnych ról społecznych – matki i ojca. Zostały one przede wszystkim podzielone na dwie grupy – emitowane przez stację MiniMini+ oraz przez stację Cartoon Network. Stacje te stawiają sobie inne cele, prezentują programy o odmiennych funkcjach kulturotwórczych. Ambicją stacji MiniMini+ jest wychowywanie i edukacja najmłodszych widzów poprzez zabawę. Stacja Cartoon Network natomiast dostarcza widzom rozrywki, która niekoniecznie musi mieć walory wychowawcze. Filmowe rodziny omówione w pracy także można podzielić przynajmniej na dwie grupy: rodziny wzorcowe, propagujące pożądane wzorce wychowawcze, oraz rodziny stanowiące antywzór. Te prezentują niepożądane wzorce wychowawcze. Z przeprowadzonej analizy wynika, że podział na postawy pożądane i niepożądane pokrywa się (w zdecydowanej większości przypadków)  z podziałem na filmy pochodzące z dwóch wymienionych stacji telewizyjnych. Można w związku z tym przyjąć, że model wzorcowy stanowią filmy emitowane w stacji MiniMini+, natomiast rodziny z filmów emitowanych w stacji Cartoon Network są ich przeciwieństwem – na ogół ośmieszają istotne społecznie role rodzinne, a tym samym kulturowe role związane z płcią (rolę kobiety i mężczyzny, rzadziej rolę dziewczynki i chłopca).

„Praca ma  charakter wyraziście interdyscyplinarny, co może mieć wpływ na rozległość kręgu odbiorców, do których opracowanie jest kierowane. (…) Monografia może więc liczyć na odbiorców zainteresowanych komunikacją i mediami, wychowywaniem i edukacją – językoznawców (w tym socjolingwistów), medioznawców, ale też psychologów, socjologów, pedagogów (w tym – nauczycieli), wreszcie – rodziców.”

[z recenzji prof. dr hab. Bernadety Niesporek-Szamburskiej)

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

CZĘŚĆ I. KONTEKST TEORETYCZNY

Rozdział 1. Rodzina jako podstawowa grupa społeczna

1.1. Funkcje rodziny

1.2. Ewolucja rodziny

1.3. Role pełnione w rodzinie

1.4. Medialny obraz rodziny współczesnej

Rozdział 2. Role rodzicielskie – kontekst kulturowo-pedagogiczny

2.1. Rola matki

2.2. Rola ojca

2.3. Postawy rodzicielskie – typologia

Rozdział 3. Wybór dyscypliny i metody badawczej

3.1. Podstawowe pojęcia

3.2. Akty mowy – typologia

CZĘŚĆ II. MATERIAŁ BADAWCZY I JEGO ANALIZA

Rozdział 4. Charakterystyka materiału badawczego. MiniMini+ i Cartoon Network – stacje tematyczne dla dzieci

Rozdział 5. Postawy rodzicielskie w filmach animowanych dla dzieci

5.1. Postawa autorytarna vs. postawa autorytatywna

5.2. Postawa odtrącająca oraz postawa nadmiernie ochraniająca vs. postawa wspierająca

5.3. Postawa niedojrzała vs. postawa oparta na dojrzałym partnerstwie

Podsumowanie

Spis odcinków

Bibliografia 

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl