KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
odyniec

Antoni Edward Odyniec : romantyk w zwierciadle biedermeieru

21.00 zł Produkt chwilowo niedostępny

295 stron
ISBN: 978-83-62100-26-2
Rok wydania: 2012

Praca o Antonim Edwardzie Odyńcu jest analizą biografii i twórczości pisarza należącego do pokolenia Mickiewicza i do grona najbliższych przyjaciół czasu jego młodości. Człowieka, którego honorowano za całokształt wkładu w realną rzeczywistość polską. Formułując dobrze uzasadnione i udokumentowane tezy dotyczące twórczości Odyńca, autorka stawia przed czytelnikiem problemy dotyczące z jednej strony charakteru i przejawów polskiego biedermeieru, jego obecności w kulturze polskiej XIX wieku, z drugiej zaś – jego relacji z romantyzmem. Analiza twórczości poety pod kątem jej przynależności do formacji biedermeierowskiej pozwala na wydobycie ze spuścizny Odyńca nowych, uniwersalnych aspektów. Umożliwia na dostrzeżenie w poecie nie tyle trzeciorzędnego poety romantycznego, ile człowieka współkształtującego swoje czasy.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl