KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac06_14

Ars epitaphica : z problematyki łacińskojęzycznych wierszy nagrobnych

10.50 zł Na stanie

201 stron
ISBN: 83-89663-27-9
Rok wydania: 2006

Zamierzeniem studium jest przybliżenie problematyki związanej z łacińskimi wierszowanymi inskrypcjami epitafijnymi i epigramatami żałobnymi powstałymi na przestrzeni kilkunastu wieków. Epitafium jest tu traktowane nie tylko jako zjawisko z dziedziny sztuki i literatury, ale także z historii kultury. Inskrypcje nagrobne są świadectwem powszechnych zachowań i odzwierciedlają sposób myślenia społeczeństwa. Przy układaniu łacińskiej inskrypcji nagrobnej tak jak dziś przy konstruowaniu nekrologu, obowiązywały wzorce nie tylko retoryczne i literackie, lecz także kulturowe. Mimo upływu czasu praktyka literacka wskazuje na niezmienność formy epitafijnej z uwagi na język inskrypcji – nieulegającą większym zmianom łacinę.

Wywód prezentowany w niniejszej publikacji uzupełniony został o propozycję podziału wierszowanych łacińskich nowożytnych utworów nagrobnych na trzy grupy: epitafia epigramatyczne, epigramaty epitafijne oraz epitafia liryczne.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl