KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac00_01

Au carrefur des lettres et des arts…

5.25 zł Produkt chwilowo niedostępny

Rok wydania: 2000
Oprawa: miekka

Książka prezentuje materiały z kolokwium, które odbyło się w Paryżu w październiku roku 1999 z udziałem badaczy polskich i francuskich.

Referaty, pokazujące paralele i powinowactwa literatury i sztuki, koncentrowały się wokół zagadnień związanych z naturalizmem i impresjonizmem (cześć pierwsza) oraz symbolizmem i secesją (cześć druga).

W części I przedstawiono artykuły poświęcone impresjonizmowi jako kategorii opisowej Młodej Polski (D. Knysz-Tomaszewska), kryzysowi kategorii mimesis w związkach malarstwa i poezji Młodej Polski (M. Delaperriere), Maupassantowi – krytykowi paryskich salonów (H. Suwała), Monetowi – malarzowi nowoczesnemu (A. Mencwel), analizie porównawczej „Brzucha Paryża” Zoli i malarstwa martwych natur (D. Dziurzyński) oraz instytucji salonów paryskich w latach 1852-1870 (M. Gourdin-Serveniere). Część II przynosi artykuły podejmujące problematykę związków literatury czeskiej końca XIX wieku z malarstwem barokowym (H. Jehova) i powiązań symbolistów czeskich: poetów, malarzy, rzeźbiarzy (X. Galmiche), relacji Augusta Rodina i Rainera Marii Rilkego (J. Wilker), dialogów pomiędzy sztuką i literaturą w krytyce artystycznej Verhaerena (J. Zbierska-Mościcka), przedstawia analizę obrazów Muncha w kontekście literackiego tematu kobiety fatalnej (M. Gibson), prezentuje wagnerowską koncepcję literatury T. de Wyzewy (I. Merckx) i stosunek Mallarme’go do Wagnera (S. Thorel-Cailleteau) oraz odmiany odczytań portretu Mony Lizy przez pokolenie literatów i artystów przełomu wieków. Książka wyposażona została w materiał ikonograficzny pokazujący obrazy impresjonistów polskich, martwe natury flamandzkie, holenderskie i włoskie, płótna symbolistów belgijskich, francuskich, holenderskich i norweskich.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl