KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
barok

Barok w poezji Jerzego Harasymowicza. Interpretacje, konteksty, powinowactwa

21.00 zł Na stanie

295 stron
ISBN: 978-83-64111-47-1
Rok wydania: 2016
Oprawa: miekka

Pamięci Profesora Edwarda Kasperskiego

„Książka niniejsza stanowi próbę zbadania zjawiska barokowości wierszy Jerzego Harasymowicza pomieszczonych w tomach Barokowe czasy (1975), Polowanie z sokołem (1977), Cudnów (1979), postrzeganych jako przykłady artystycznej stylizacji, a także wielu dzieł poety, w których na różne sposoby dochodzi do głosu tradycja polskiego i europejskiego baroku (zarówno na płaszczyźnie poetyki jak i topiki i charakterystycznej dla epoki aksjologii). (…)
Poza trzema „barokowymi” (osadzonymi w kontekście historii – historii literatury – kultury doby baroku) książkami poetyckimi, przedmiotem pierwszego rozdziału są również teksty Harasymowicza, w których brak jednoznacznego związku z problematyką baroku jako takiego, dające się jednak interpretować w perspektywie barokowej wyobrażeniowości, hiperbolizacji, wreszcie: specyficznej skłonności ku metafizyce.”

Ze Wstępu

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

I. Od aluzji do stylizacji (styl barokowy a tło historyczne)

1.1. Barok, ale jaki?

1.2. Gest – kostium – poza. Barokowy sztafaż

1.2.1. „Sarmacki mars”

1.2.2. Sarmata rubaszny

1.2.3. Z tradycji staropolskie satyry?

1.3. Styl barokowy a całokształt twórczości

1.2. W stronę konceptyzmu

II. Meandry genologii

2.1. Panegiryk odrestaurowany

2.2. Pompa funebris? W stronę liryki funeralnej

2.3. Od ekfrazy do carmen figuratum

2.3.1. Ekfraza jako gatunek

2.3.2. Reminiscencje i „opisy malarskie”. O sposobach nawiązania

2.4. Tradycja pastorałkowa i eksperyment lingwistyczny

III. Barok ludyczny. Komizm w poezji Jerzego Harasymowicza

3.1. Źródła komizmu

3.2. Wobec poezji Józefa Baki

3.3. O panegiryku raz jeszcze

3.4. Komizm sarmacki

IV. Harasymowicz a problem baroku w poezji współczesnej

4.1. Barok – barokowość – „neobarok”. Reaktywacja baroku w dwudziestym wieku

4.2. Barok a pokolenie „Współczesności”

4.2.1. „Śmierć niechybna” i turpizm

4.2.2. „Antysarmatyzm” Ernesta Brylla

4.2.3. „Barokowy testament” Mirona Białoszewskiego

4.2.4. „Temat królewski” Jarosława Marka Rymkiewicza

4.2.4.1. Śmierć i vanitas

4.2.4.2. Józef Baka – bohater literacki

Podsumowanie

Bibliografia

Aneks

Indeks osób

pub

Publikacja zawiera ilustracje.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl