KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
large_zaron_bibliografia_boguslawskiego

Bibliografia prac Andrzeja Bogusławskiego

15.75 zł Na stanie

87 stron
ISBN: 978-83-7798-009-5
Rok wydania: 2011
Oprawa: miekka

Osiągnięcia badawcze Profesora Bogusławskiego są imponujące: dwadzieścia pięć monografii, kilka słowników oraz tomów przez Niego redagowanych, około 400 artykułów z zakresu filozofii języka, semiotyki, semantyki, pragmatyki, leksykologii, leksykografii, składni, fleksji, słowotwórstwa, fonologii, teorii tekstu, teorii przekładu. Andrzej Bogusławski to ponadto autor kilkudziesięciu pozycji publicystycznych, popularyzatorskich, a także dziesiątków recenzji: naukowych, wydawniczych, habilitacyjnych, doktorskich. Znaczna część jego prac (w tym dwie książki) została opublikowana poza Polską – w 12 krajach Europy oraz w USA i Kanadzie.

Profesor Andrzej Bogusławski, choć sam od takiej charakterystyki się dystansuje, jest twórcą szkoły językoznawczej, przede wszystkim w zakresie metodologii semantyki, teoretycznych podstaw synchronicznej morfologii, leksykologii i leksykografii. Już w latach sześćdziesiątych (m. in. w rozprawie habilitacyjnej Semantyczne pojęcie liczebnika i jego morfologia w języku rosyjskim, 1966) przedstawił oryginalną teorię semantyczną (redukcjonistyczną i antyformalistyczną) postulującą wyjaśnianie wyrażeń języków naturalnych za pomocą metajęzyka zbudowanego z jednostek elementarnych, należących do języka naturalnego. Teoria ta była przez następne dziesięciolecia pogłębiana, rozwijana i skutecznie weryfikowana zarówno przez samego autora, jak i przez grono jego uczniów. Semantyczne idee Andrzeja Bogusławskiego stały się też inspiracją dla programu Natural Semantic Metalanguage, realizowanego w Australii przez Profesor Annę Wierzbicką.

Bibliografia jest świadectwem dokonań Profesora Andrzeja Bogusławskiego, ewolucji jego myśli w ujmowaniu i przedstawianiu problemów. Ma za zadanie pomóc odbiorcy w lepszym rozeznaniu w całości dorobku Profesora, w jego charakterze i różnorodności tematycznej, ułatwić poszukiwania bibliograficzne oraz dostęp do prac, rozproszonych o różnych wydawnictwach i czasopismach krajowych i zagranicznych.

Dla większej funkcjonalności, a także dla pozostawienia odbiorcy większej swobody w sposobie korzystania, Bibliografia składa się z dwóch części:
1. bibliografia w układzie tematycznym,
2. bibliografia w układzie chronologicznym.

 

SPIS TREŚCI

Andrzej Stanisław Bogusławski – uczony i nauczyciel

I. Układ tematyczny

A. Książki

1. Publikacje filologiczne

1.1. Monografie i rozprawy

1.2. Słowniki i sondy słownikowe

2. Publikacje filozoficzne

B. Artykuły

1. Publikacje filologiczne

1.1. Problemy ogólne w lingwistyce

1.2. Leksykologia i leksykografia

1.2.1. Leksyka; leksykografia jednojęzyczna

1.2.2. Leksykografia dwujęzyczna; translatoryka

1.3. Składnia i semantyka

1.3.1. Artykuły z przewagą problematyki składniowej

1.3.2. Artykuły z przewagą problematyki semantycznej

1.4. Morfologia: fleksja; słowotwórstwo

1.5. Fonologia; grafematyka

1.6. Pragmatyka

1.7. Nauka o tekście; literaturoznawstwo

2. Publikacje filozoficzne

3. Publikacje o tematyce pedagogicznej

4. Publikacje o charakterze osobowym

C. Głosy w dyskusji

D. Recenzje, sprawozdania, przeglądy

E. Prace redakcyjne

F. Wypowiedzi publicystyczne

II. Układ chronologiczny

Skróty

 

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl