KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac08_11

Czasowniki oznaczające percepcję wzrokową we współczesnej polszczyźnie : ujęcie kognitywne

10.50 zł Na stanie

194 stron
ISBN: 83-87608-79-3
Rok wydania: 2004
Oprawa: miekka

Celem niniejszej pracy jest opis i klasyfikacja czasowników, które oznaczają sytuację percepcji wzrokowej. Do tej dość obszernej klasy semantycznej należą przykładowo takie jednostki leksykalne, jak widzieć, zobaczyć, ujrzeć, dojrzeć, dostrzec, spostrzec, widać. Znaczenia omawianych w rozprawie leksemów, skompletowanych na podstawie informacji zawartych w słownikach dwudziestowiecznej polszczyzny, zostały skorygowane oraz doprecyzowane w wyniku analizy danych z komputerowego Korpusu Tekstów PWN i próbnego korpusu tekstów IPI PAN.

Niniejsza monografia składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej z nich, zatytułowanej Zagadnienia ogólne, zostały omówione kwestie teoretyczno-metodologiczne. Część drugą niniejszej rozprawy, zatytułowaną Opis czasowników oznaczających percepcję wzrokową, stanowi analiza czasowników nazywających postrzeganie wzrokowe w ich użyciach dosłownych, to znaczy obowiązkowo odnoszących się do sytuacji percepcji wizualnej.

(Na podstawie Wstępu).

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl