KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
okładka czasy rewolucji

Czasy rewolucji?

21.00 zł Na stanie

277 stron
ISBN: 978-83-64111-95-2
Rok wydania: 2016
Oprawa: miekka

„W książce Czasy rewolucji?  spotykają się różne widzenia pojęć rewolucji i rewolucyjności. Poloniści i adepci studiów polonistycznych, filozoficznych i muzykologicznych przyglądają się w tej książce różnym obrazom rewolucji, żeby poddać namysłowi sposób, w jaki rewolucja i czas zmiany modyfikują życie zarówno zbiorowości, jak i jednostek – w wymiarze politycznym, społecznym, obyczajowym, światopoglądowym i artystycznym. (…)

Krąg zagadnień, wokół których ogniskuje się myśl młodych badaczy, można skupić wokół następujących wątków: rewolucja jako doświadczenie i jako eksperyment, relacja rewolucji i utopii, artystyczne i społeczne projekty zmian, rewolucja – ewolucja, rewolucja jako wolność i zniewolenie, etyka rewolucji, wpływ rewolucji na tożsamość jednostki, odpowiedź na rewolucję i alternatywa dla rewolucji, wreszcie: języki, kody i figury rewolucji. (…)

Młodzi humaniści uświadamiają po raz kolejny potrzebę powrotu i sięgnięcia do źródeł rewolucji i czasu zmiany. Po to, żeby nieustannie pytać i nie pozwalać na stagnację myśli, bo parafrazując słowa Tadeusza Micińskiego z Kniazia Patiomkina, rewolucje potrzebne są przede wszystkim w naszych głowach, żebyśmy byli „myślowymi pancernikami”.”
„Zamiast wstępu czyli parę spojrzeń na czasy rewolucji”

 

SPIS TREŚCI
Dawid Maria Osiński, Zamiast wstępu czyli parę spojrzeń na czasy rewolucji

Michał Sokolski, Rozsadzić kontinuum historii: rewolucja i czas homogeniczny

Paulina Kluk, Projekt nowego człowieka. O idei olimpijskiej w kręgu antropologii i filozofii modernizmu

Paweł Kulpiński, Dlaczego rewolucja jest zła? Teodora Jeske-Choińskiego krytyka postępu

Jan Makarewicz, Triumf hałasu? O muzyce A.D. 1913

Zbigniew Jazienicki, Kontr-rewolucje „Wenus w futrze” Leopolda von Sacher-Masocha

Michał Deniziak, Historia i metafizyka. Wizja rewolucji bolszewickiej w pismach Mariana Zdziechowskiego

Marcin Czardybon, Rewolucja. Figura Antychrysta

Dorota Patrycja Sech, „…Nie jest w stanie ja o sobie wymówić”. Stanisława Brzozowskiego „Teodor Dostojewski. Z mroków duszy rosyjskiej”

Patrycja Czarnecka, Marii Komornickiej „Raj młodzieży. Wspomnienia z Cambridge”

Marek Grajek, Pisarz i rewolucje. Przypadek Stanisława Przybyszewskiego

Joanna Dobrowolska, Ukraiński obraz rewolucji 1905 roku. Rewolucyjność prozy Mychajły Kociubyńskiego

Magdalena Krzyżanowska, Pomiędzy jednostką a zbiorowością. Indywidualna postawa wobec rewolucji w „Jutrze” Andrzeja Struga

Anna Sygnarska, Rewolucyjny potencjał i jego fiaska w realizacjach scenicznych „Kniazia Patiomkina” Tadeusza Micińskiego

Hanna Żbikowska, Miejsce rewolucji w światopoglądzie Antoniego Langego. Wiersze o tematyce społecznej a poezja refleksyjna

Tomasz Figura, Między historią a mitem

Magdalena Stańczuk, Groteska jako gest rewolucyjny

Magdalena Kulesza, Pokłosie rewolucji 1917 roku. Od Sławuty do Pietniczan

Bibliografia (wybór), opracowała Dorota Patrycja Sech

Indeks nazwisk

 

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl