KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
be0b077a48700db9fb644df4accfe195

Diagnoza i terapia w logopedii

26.25 zł Produkt chwilowo niedostępny

402 stron
ISBN: 978-83-7151-821-8
Rok wydania: 2008
Oprawa: miekka

SPIS TREŚCI

Od redaktora

I. Zagadnienia ogólne

Józef Porayski-Pomsta – O funkcji terapeutycznej mowy

Danuta Emiluta-Rozya – Modyfikacja zestawienia form zaburzeń mowy H. Mierzejewskiej i D. Emiluty-Rozya

Piotr Tomaszewski – Co z mową głośną w wychowaniu dwujęzycznym dziecka głuchego?

II. Diagnoza

Ryszard Gubrynowicz – Metody oceny akustycznej głosu i mowy w procesie rehabilitacji foniatrycznej dzieci

Piotra Łobacz, Marta Wąsalska – Testy językowe dla 12-letnich dzieci z dysleksją uczących się języka angielskiego

Maria Przybysz-Piwko, Ewa Włodarczyk – Segmentacja fonemowa u dzieci z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego a trudności w pisaniu

Małgorzata Zadurska, Barbara Piekarczyk, Michał Fidecki, Marta Jakubowska, Stanisław Jankowski, Jacek Jaśkowski, Anna Owczarek, Monika Szymańska-Matejek, Aleksandra Dziarmagowska – Ocena wad zgryzu u dzieci w wieku przedszkolnym usprawnianych logopedycznie z powodu wad wynowy

Olga Jauer-Niworowska – Diagnoza zaburzeń dyzartrycznych z uwzględnieniem ich patomechanizmu na podstawie doświadczeń własnych i danych z literatury przedmiotu

Danuta Pluta-Wojciechowska – Patofonetyka „mowy rozszczepowej” ze względu na miejsce artykulacji – rozwiązania systemowe

Dorota Lipiec – Głos i mowa osób po laryngektomii

Elżbieta Drewniak-Wołosz, Anna Paluch – Niedokształcenie mowy o typie afazji. Studium przypadku

Ewa Jeżewska-Krasnodębska – O potrzebie ujednolicenia logopedycznych badań przesiewowych (prowadzonych w przedszkolach i szkołach podstawowych)

Joanna Zawistowska – Wykorzystanie wybranych elementów diagnozy audiologicznej w ocenie logopedycznej dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy

Małgorzata Lipowska – Sprawność fonologiczna dzieci z inteligencją niższą niż przeciętna

Dorota Lipiec – Profilaktyka logopedyczna w świadomości rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

III. Terapia i stymulacja

Zofia Kułakowska, Bożena Zychowicz – Neurofizjologia mowy i konsekwencje terapeutyczne

Mieczysław Chęciek – Podejście do terapii jąkania jako zaburzenia kognitywno-lingwistycznego

Maciej J. Wielobób, Elżbieta M. Minczakiewicz – Ogniskowanie jako optymalna strategia terapii osób jąkających się

Olga Jauer-Niworowska – Rola kształtowania prawidłowego schematu ciała w terapii psychologicznej i logopedycznej dzieci z dyzartrią na tle mózgowego porażenia dziecięcego (MPD)

Olga Jauer-Niworowska, Izabela Więcek-Poborczyk – Strategie werbalne i niewerbalne w terapii dziecka z opóźnionym rozwojem mowy

Ewa Czaplewska, Katarzyna Kaczorowska-Bray – Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej u dzieci z różnymi dysfunkcjami

Wiesława Troszczyńska-Nakonieczna – Rehabilitacja osób z afazją w koncepcji Międzynarodowej Klasyfikacji Uszkodzeń, Niesprawności i Ograniczeń (ICIDH)

Wiesława Troszczyńska-Nakonieczna, Marzena Chantsoulis, Marlena Puchowska-Florek, Jerzy Zwoliński, Piotr Garba – Kompleksowa rehabilitacja we wczesnej fazie udaru mózgu na oddziałach udarowych – Stroke Unit – na przykładzie afazji

Marlena Kurowska – Rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi i samodzielnego wypowiadania u dzieci z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego

Iwona Michalak-Widera – Stymulacja językowa najmłodszych

Katarzyna Zbrzeźniak – Terapia dziecka autystycznego z zaburzeniami czytania i pisania

Barbara Pietrzak-Szymańska – Zastosowanie technologii komputerowej w terapii logopedycznej i pedagogicznej (prezentacja autorskiego zestawu pomocy dydaktycznych)

Joanna Kwasiborska – Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) – skuteczne wykorzystanie dostępnych metod

Iwona Stępniewicz – Program CLICKER 4 jako narzędzie do komunikacji

Anna Słobodzian – Możliwości wykorzystania komputerowego programu CLICKER 4 do pracy z dziećmi niemówiącymi i z trudnościami w mówieniu

Anna Miklaszewska, Ewa Czaplewska – Komputerowa wersja logopedycznej karty diagnostycznej

Alicja Malinowska – Problematyka wymowy osób dorosłych pracujących głosem

tagi

UWAGA! W czerwcu 2020 rozpoczyna się remont w siedzibie pomieszczeń księgarni. Zamówienia złożone i opłacone w tym czasie będą realizowane z opóźnieniem. Utrudnienia potrwają do września. Bardzo przepraszamy za niedogodności.