KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
drogi nadziei

Drogi nadziei : polska proza historyczna z lat 1876-1939 wobec kryzysu kultury : wybór

15.75 zł Produkt chwilowo niedostępny

412 stron
ISBN: 978-83-89663-64-1
Rok wydania: 2009

Książka ta poświęcona jest analizie zespołu polskich powieści historycznych powstałych w latach 1876 -1939 opartych na fundamencie światopoglądu chrześcijańskiego, pozostających w opozycji lub sytuujących się w pobliżu Sienkiewiczowskiej koncepcji powieści „ku pokrzepieniu serc”. Studium skupia się głównie na hermeneutycznej interpretacji globalnego sensu poznawczego wybranych powieści, obejmującego problematykę egzystencjalno-etyczną, historiozoficzną i religijną. Sposób lektury zaproponowany w tej pracy ukierunkowany został na całościową lekturę utworu z uwzględnieniem kontekstu historycznoliterackiego.

Zespół tekstów, jaki tworzą powieści historyczne wybrane do analizy, składają się na ciekawą całość myślową i artystyczną. W części I o charakterze teoretycznym „Człowiek wobec tajemnic dziejowych” zostało omówione zagadnienie stosunku człowieka do przeszłości i teraźniejszości, co połączone zostało z przemianami rozumienia historii w dobie modernizmu i postmodernizmu. Na część II pracy „Interpretacje. Projekty powieściowe” składają się analizy wybranych tekstów, począwszy od powieści Kraszewskiego poświęconych początkom chrześcijaństwa aż po „filozofię krzyża” w tekstach Kossak-Szczuckiej. Każdy z rozdziałów tomu może stanowić odrębne, analityczne studium.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl