KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
elegii

„Elegii ksiąg czworo” Jana Kochanowskiego – w poszukiwaniu formuły zbioru

26.25 zł Na stanie

382 stron
ISBN: 978-83-65667-91-5
Rok wydania: 2019
Oprawa: miekka

„Na długo przed tym, zanim udało się Kochanowskiemu zapewnić sobie trwałe miejsce wśród najważniejszych poetów doby staropolskiej — a pozycję tę zawdzięcza on w znaczącej mierze swym, układanym w rodzimej mowie, zbiorom liryków: Trenom, Fraszkom, Pieśniom ksiąg dwoje, wreszcie kongenialnie zaadaptowanym Psalmom Dawidowym — sił swych próbuje nade wszystko jako autor łacińskojęzyczny, a gatunkiem, z którym mierzyć decyduje się on u progu swej pisarskiej drogi, okazuje się elegia. Twórczość elegijna także, na ile da się to obecnie stwierdzić,wypełnia mu niemal bez reszty najwcześniejsze lata poświęcone Muzie, a mamy tu głównie na myśli, zakończony definitywnie wiosną roku 1559, czas intensywnych zagranicznych studiów młodego adepta Akademii Krakowskiej. Ich miejscem, i to aż trzykrotnie, staje się położona w północno-wschodnich Włoszech Padwa, nader prawdopodobna kolebka Kochanowskiego-elegika. (…)

Coś, co wydać by się mogło ledwie pierwszą wprawką do prawdziwie „dorosłej” twórczości tudzież zapisem szybko przebrzmiałych emocji wieku młodzieńczego, zachowuje swą wartość również w oczach w pełni już dojrzałego Kochanowskiego, i to na tyle, by nie pominął on owych wczesnych elegii w trakcie prac nad ostatecznym uporządkowaniem swego rozległego dorobku. (…)

Właśnie do wspólnego prześledzenia owych „trojańskich” filiacji Elegiarum libri quattuor (a zaznaczyć należy, że pojawia się ich w zbiorze znacznie więcej) zachęcić chcielibyśmy niniejszym Czytelnika. Celem tej ściśle ukierunkowanej wyprawy, by posłużyć się metaforyką związaną z przywołanym już tu tematem nawigacji, będzie oczywiście nie tyle zgłębienie wszystkich kompozycyjnych zagadek zbioru — wydaje się on i zbyt obszerny, i nazbyt wymagający, by już teraz pokusić się o w pełni kompletne opracowanie w tej mierze — a nakreślenie szkicowego, póki co, zarysu stojącej u jego podstaw konstrukcyjnej koncepcji całości, takiego, który mogłby w efekcie posłużyć dalszym, bardziej szczegółowym studiom w tym zakresie. Liczymy też, iż proponowana tutaj lektura Elegiarum rzuci nowe światło i na resztę poetyckiej spuścizny Kochanowskiego.”

Ze Wstępu

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl