KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac92_01

Europejskie powinowactwa naturalistów polskich

3.15 zł Produkt chwilowo niedostępny

178 stron
Rok wydania: 1992
Oprawa: miekka

Rozprawa habiltacyjna Danuty Knysz-Tomaszewskiej to dziewięć studiów komparatystycznych sytuujących polskich krytyków (A. Sygietyńskiego, St. Witkiewicza), malarzy (braci Gierymskich, J. Chełmońskiego) i pisarzy (G. Zapolską, W. Berenta, I. Dąbrowskiego, P. Gojawiczyńską) wobec naturalizmu francuskiego i belgijskiego.

Analizie poddane zostały trzy rodzaje związków: 1. wpływy i inspiracje, 2. paralele, 3. recepcja.

Naturalizm polski potraktowany został jako nowoczesna, otwarta koncepcja literatury i malarstwa, sprzyjająca kształtowaniu się polskiej sztuki narodowej (analogie z literaturą i sztuką belgijską). Zbadane zostały dwa typy recepcji wielkich naturalistów europejskich: bierna (Giovanniego Vergi) i czynna (Guy de Maupassanta), która włączyła część twórczości tego ostatniego pisarza do głównego zrębu manifestów programowych Młodej Polski.

Na podstawie twórczości P. Gojawiczyńskiej autorka pokazuje trwałość dziedzictwa naturalistycznego w prozie dwudziestolecia międzywojennego.

SPIS TREŚCI:

I. PROGRAM NATURALIZMU OTWARTEGO

Między Warszawą, Monachium i Paryżem

Przez malarstwo polskie ku naturalizmowi europejskiemu

W poszukiwaniu nowoczesnej powieści naturalistycznej czyli wśród pisarzy francuskich

Przeciw tematom historycznym, akademizmowi i rutynie w obronie indywidualności artysty

Opozycja tematu i formy

W stronę fantazji, nieprawdopodobieństwa i deformacji

W stronę impresjonizmu i abstrakcji

II. NATURALISTYCZNI SOJUSZNICY SZTUKI NIEZALEŻNEJ W POLSCE I W BELGII

III PERSPEKTYWY I SZANSE NATURALIZMU ZOLOWSKIEGO

IV POZYTYWISTYCZNA I MODERNISTYCZN RECEPCJA MAUPASSANTA W KRYTYCE POLSKIEJ

V W CIENIU ZOLI I NA PRZEKÓR ZOLI (DZIEJE GIOVANNIEGO VERGI W POLSCE)

VI PROZA BUNTU I PROWOKACJI (O SPOTKANIACH GABRIELI ZAPOLSKIEJ Z NATURALIZMEM)
1. W kręgu minimalistycznych postaw ambicji i manifestów

Literatura buntu, nienawiści i prowokacji

W poszukiwaniu dokumentu. Autentyzm prywatą skażony

2. W kręgu tematyki i technik naturalistycznych

VII FACHOWIEC BERENTA CZYLI „ROMANS EKSPERYMENTALNY” Z TEZĄ

VIII DOKUMENT RZECZYWISTOSCI PSYCHICZNEJ (I. DĄBROWSKI)

IX ECHA NATURALIZMU W PROZIE POLI GOJAWICZYŃSKIEJ
Przypisy

Resume

Indeks nazwisk

 

 

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl