KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac09_01

Fraza przedimkowa w polszczyźnie

10.50 zł Na stanie

241 stron
ISBN: 978-83-89663-94-8
Rok wydania: 2009
Oprawa: miekka

Celem książki jest próba wykorzystania modelu frazy przedimkowej (por. Abney (1987)) w badaniach nad składnią imienną języka polskiego. Hipoteza przedimkowa jest jednym z najważniejszych założeń współczesnego aparatu syntaktycznego w ramach językoznawstwa generatywnego. Można by ją streścić w następujący sposób: rzeczownik główny pełni rolę centrum semantycznego konstrukcji imiennej, nie jest jednak jej najwyższym nadrzędnikiem składniowym. Nad frazą rzeczownikową (NP) nadbudowany jest poziom funkcyjny (DP – ang. Determiner Phrase), który decyduje o charakterystyce referencyjnej danej grupy imiennej. Wykorzystanie rygorystycznego aparatu pojęciowego generatywizmu służy w zamierzeniu autora książki przestawieniu w nowym świetle znanych zjawisk językowych z polszczyzny. Z drugiej strony precyzyjny opis danych jest podstawą weryfikacji empirycznej założeń generatywnego modelu frazy przedimkowej. Celem książki jest zatem przedstawienie szczegółowej pod względem opisowym analizy wybranych zagadnień z zakresu polskiej składni imiennej oraz odniesienie się do aktualnych dyskusji teoretycznych na temat istoty i struktury języka.

Dodatkowym atutem książki jest próba zaproponowania polskich odpowiedników podstawowych angielskich terminów używanych w językoznawstwie generatywnym.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl