KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac12_14

From conflict through compromise to collaboration : semantics, syntax and information structure in natural languages

10.50 zł Na stanie

236 stron
ISBN: 978-83-62100-54-5
Rok wydania: 2012

Napisana w języku angielskim książka prezentuje aparat teoretyczny opracowany dla badania sposobów, w jaki semantyka, składnia i struktura tematyczno-rematyczna współistnieją w językach naturalnych oraz zastosowanie tego aparatu do analizy.

Książka przynosi propozycję definicji elementów tematycznych i rematycznych zdań z perspektywy nadawcy, dającą się rozszerzyć także odpowiednio na elementy presuponowane i asertoryczne w znaczeniu zdania oraz sposób wykorzystania tych elementów w definiowaniu i opisywaniu zjawisk składniowych: np. rang aktantów głębinowo-syntaktycznych. Zaproponowany aparat zastosowany jest do kilku zjawisk szczegółowych, takich jak składnia zdań względnych w językach romańskich, szyk dopełnień, (pseudo)-podmioty celownikowe. Kończy ją szczegółową analizę składni i semantyki zdań zawierających mowę niezależną.

From Conflict Through Compromise to Collaboration: Semantics, Syntax And Information Structure in Natural Languages

The book presents theoretical framework devised for analyzing ways in which semantics, syntax and information structure contribute to the surface forms of sentences and utterances. The framework adopts an explicitly encoding perspective (Encoding Grammar) within which a distinction is introduced between semantic and syntactic structures on the one hand, and semantic and syntactic representations on the other. Structures are linguistic means and constraints a particular language presents to the speaker, while representations correspond to models of particular utterance at different levels of encoding. Within the proposed framework Information Structure of a sentence is a part of its semantic representation and is encoded together with other meaning elements, through syntactic, morphological, lexical or prosodic means.

Theme and rheme are defined from the speaker’s perspective in such a way that the same definitions can be applied to the distinction of what is presupposed and what is posed in a sentence. They are further used to define other syntactic phenomena and concepts, e.g. deep-syntactic ranks of actants. The framework is then applied to syntax and semantics of natural languages, including relative clauses in Romance languages, object shift and Dative in (quasi) subjects in Slavonic languages. The final section of the book provides a detailed analysis of semantics of quotative inversion.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl