KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac99_07

Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa : fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej

10.50 zł Produkt chwilowo niedostępny

400 stron
ISBN: 83-87608-16-5
Rok wydania: 1999

Książka ma kilka wątków. Podejmuje próbę reinterpretacji głównych tez Ingardenowskiej filozofii literatury z punktu widzenia koncepcji ukształtowanych w literaturoznawstwie anglosaskim w latach 70-tych pod wpływem filozofii lingwistycznej J. L. Austina, znanych pod nazwą teorii literatury jako aktu mowy. Rozważa także źródła zaskakującej zbieżności idei fenomenologa polskiego z koncepcją, która powinna jej być całkowicie obca – nurtem lingwistycznym filozofii analitycznej. Autorka dochodzi do wniosku, iż inspiracji należy poszukiwać w polskiej filozofii analitycznej – szkole lwowskiej ukonstytuowanej przez i wokół Kazimierza Twardowskiego, do której wychowanków, przynajmniej przed wyjazdem do Getyngi i bezpośrednim wpływem wczesnej fenomenologii E. Husserla – należał m.in. Roman Ingarden. Analiza wątków semantycznych w filozofii lwowskiej i analiza koncepcji tych badaczy literatury, którzy pozostawali pod wpływem koncepcji Twardowskiego i jego uczniów pozwala, na wysunięcie tezy, iż w latach dwudziestych – trzydziestych w literaturoznawstwie polskim rodziły się idee – zrodzone równocześnie pod wpływem oddziaływania neoidealizmu niemieckiego, francuskiego i włoskiego – kwestionujące „literacką” specyfikę literatury i odrębność nauki o niej wobec nauk o innych zjawisk językowych. Idee te weszły do współczesnego obiegu naukowego głównie za sprawą prac myślicieli zaliczanych do postmodernistów. Jednakże z przeprowadzonych analiz zdaje się jednoznacznie wynikać, że ich geneza jest wcześniejsza i że w istocie przełom postmodernistyczny powtarza model literatury i metod jej badania proponowanych już przez twórców przełomu antypozytywistycznego.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl