KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Zobacz koszyk “Językoznawcze studia polonistyczne : (pisma wybrane, uzupełnione, zmienione). Tom 1, Dialektologia i jej pogranicza“ został dodany do koszyka.
prac02_05

Gwary polskie na Kowieńszczyźnie

21.00 zł Na stanie

425 stron
ISBN: 83-87604-31-3
Rok wydania: 2002
Oprawa: miekka

Jest to obszerne opracowanie poświęcone polszczyźnie poza obecnymi granicami kraju, na ziemiach północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Celem pracy jest opis funkcjonujących w warunkach bi-, polilingwizmu polskich gwar wyspowych na Kowieńszczyźnie (Litwa), tworzących w przeszłości zwarty obszar polskojęzyczny. Obecnie należy on do zanikających ośrodków języka polskiego, gdzie drastycznie zmalała w XX w. liczba Polaków i przerwana została ciągłość przekazywania polszczyzny. Monografia zawiera część wstępną dotyczącą metodologii badań języka polskiego na Litwie, opis historii Polaków na Kowieńszczyźnie, współczesnej sytuacji socjolingwistycznej oraz cech językowych (fonetyka, fleksja, składnia, słowotwórstwo, leksyka). Badane gwary cechuje – w porównaniu z innymi gwarami polskimi na Liwie – większy zakres interferencji języka litewskiego powodowanej czynnym bilingwizmem polsko-litewskim oraz większy stopień archaiczności (ze względu na ich peryferyjność). Różni je także frekwencja cech językowych i ich odmienna konfiguracja. Praca ma charakter wieloaspektowy z uwagi na specyfikę badanego terenu (wieloetniczność, wielojęzyczność, wielokulturowość) i wywołaną tym konieczność uwzględnienia nie tylko metod tradycyjnej dialektologii, lecz również socjolingwistyki i teorii kontaktów językowych oraz elementów etno-, psycho- i pragmalingwistyki.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl