KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
352×500

Homonimia i homonimy w opisie językoznawczym

5.25 zł Produkt chwilowo niedostępny

153 stron
ISBN: 83-7151-502-2
Rok wydania: 2002
Wydawnictwo: Elipsa

„Homonimia i homonimy w opisie językoznawczym” to część teoretyczna rozprawy doktorskiej na temat „Analiza diachroniczna polskich rzeczownikowych homonimów całkowitych” […] Książka składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziałach „Homonimia i homonimy”, „Typy homonimii” oraz „Źródła homonimii leksykalnej” przedstawiono wyniki teoretycznych rozważań nad homonimią. W rozdziale Z historii badań nad homonimią pokazano dzieje naukowej refleksji poświęconej homonimii. Znaczną część pracy stanowi rozdział „Homonimy w praktyce leksykograficznej”, w którym zebrano definicje hasła homonim, przeanalizowano sposób rejestrowania haseł homonimicznych w słownikach języka polskiego oraz omówiono polskie słowniki homonimów. W rozdziale „Stosowane terminy” zebrano terminy, którymi posługiwali się językoznawcy opisując omawiane zjawiska. Ostatni rozdział to „Próba systematyzacji zjawisk określanych wspólnym mianem homonimia”.[…] W niniejszej pracy przyjmuje się, że homonimy to takie znaczące jednostki języka, które charakteryzują się tożsamością formalną i odrębnością semantyczną”.

[Ze Wstępu].

tagi

Możesz lubić także…

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl