KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac00_07

Inspiracje platońskie literatury staropolskiej

5.25 zł Produkt chwilowo niedostępny

315 stron
ISBN: 83-87608-42-4
Rok wydania: 2000

Inspiracje platońskie literatury staropolskiej : materiały z konferencji zorganizowanej przez Zespół Badań Literackich nad Historią Kultury Epok Dawnych Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 14-15 października 1998 r.

„Przedstawiany tom zawiera rozprawy z zakresu filozofii i teologii, muzykologii, historii sztuki i literatury, śledzące tradycję platońską oraz inspirowane przez nią nurty ideowe i artystyczne w kulturze nowożytnej Europy – od jej zarania do epoki baroku. Wynikające ze studium tekstów variarum gentium: traktatów, dzieł sztuk przedstawiających, muzycznych, literackich, rozprawy te demonstrują rozmaite możliwości metodologiczne i style humanistycznego myślenia. Podążając różnymi drogami badawczymi, mają jednak wspólny cel: identyfikację oraz interpretację idei platońskich przenikających – jawnie lub skrycie, dynamicznie lub siłą inercji, w postaci czystej lub w symbiozie z elementami innego pochodzenia, a szczególnie z magisterium chrześcijańskim – twórczość naukową i artystyczną oraz mentalność zbiorową epok dawnych.”

(Ze „Wstępu”)

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl